L'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Bages ha multiplicat per cinc el nombre de famílies ateses amb ajuts urgents entre els mesos de febrer i octubre de 2020.

La situació de pandèmia ha accentuat les dificultats econòmiques i socials que pateixen moltes famílies del territori, de manera que aquesta àrea bàsica ha passat del centenar d'unitats familiars que atenia el febrer en matèria d'ajuts urgents, a més de 500 a l'octubre. Són prestacions per necessitats bàsiques de subsistència, alimentació infantil, higiene i lactància, entre altres. En paral·lel, més de 300 famílies van ser ateses amb recursos per fer front a la pobresa energètica a l'octubre.

Els ajuts a les famílies a través del Banc d'aliments de Serveis Socials també han crescut. Durant el febrer es van atendre 383 unitats familiars en aquest àmbit i a l'octubre es va arribar fins a les 752 famílies. El creixement pel que fa al nombre de persones ateses amb Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) ha estat més moderat, tot i augmentar més d'un 25%. Finalment, mentre les escoles van estar tancades es van distribuir 985 targetes moneder per a les famílies beneficiàries dels ajuts de menjador escolar, i a l'estiu, es van cobrir les necessitats alimentàries de més d'un centenar d'infants a través dels centres oberts.