Amb l'objectiu d'avaluar la incidència que tenen les antenes de telefonia mòbil, de ràdio, de xarxa wifi i de TDT al municipi, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va encarregar un estudi per mesurar els camps electromagnètics entorn de diferents centres educatius i equipaments.

Les proves s'han realitzat a la zona nord del nucli urbà, concretament entorn de la Llar d'infants les Oliveres, el CEIP Monsenyor Gibert, l'institut Gerbert d'Aurillac i la Biblioteca Municipal.

La conclusió extreta de l'estudi és que els resultats estan molt per sota dels límits estipulats per la normativa vigent, els valors màxims mesurats no arriben en cap cas ni al 10% dels valors límits establerts. Aquests resultats resulten molt similars als que mostra el darrer estudi que es va realitzar l'any 2017.

Segons fonts municipals, totes les mesures efectuades estan per sota els nivells de referència que marca el Reial decret 1066/2001 de l'Estat, pel qual s'aprova el Reglament que estableix les condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant emissions radioelèctriques.

Aquest estudi s'ha realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona