L'alcalde, regidors i alts càrrecs de l'Ajuntament de Cardona se sotmetran a partir d'ara a un codi de conducta. Així ho van aprovar per unanimitat tots els grups municipals del consistori en el darrer ple celebrat aquest dijous al vespre, que va ser telemàtic per les restriccions derivades de la pandèmia. El nou codi de conducta marca el «compromís i la responsabilitat» en l'exercici dels càrrecs electes de tots els membres de la corporació i càrrecs directius vinculats a l'administració pública. Els objectius responen a l'establiment de criteris ètics que han de guiar l'actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que se'n deriven, així com determinar els principis de bon govern que han de fomentar una millor actuació dels ajuntaments. Aquest codi de conducta, seguint la normativa, serà subjecte al control d'una comissió que es crearà al proper ple per fer el seguiment d'aquest document.

En el mateix ple també es va aprovar per unanimitat la renovació del conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i l'Ajuntament de Cardona per al suport a la gestió de l'Arxiu Històric Municipal de Cardona. Una col·laboració interadministrativa que permetrà dotar de més recursos a l'espai.

Finalment, al darrer punt del ple, es va aprovar un increment del 0,9% de retribució del personal municipal per l'exercici 2021. Un increment previst a la llei general de pressupostos de l'Estat i que afecta al personal funcionari i laboral i en cap cas als càrrecs electes.

El grup municipal de Junts per Cardona va aprofitar el torn de precs i preguntes per incidir en la situació de l'activitat de l'hivernacle de Cal Boiaire i les obres del clavegueram del Carrer Serra i Vilaró. El portaveu de Junts, Joan Jané, també va preguntar per l'estat que es troba el contenciós administratiu del Camp de Vida Activa.Per part del grup socialista, Ferran Verdejo, va preguntar per l'ocupació dels habitatges del Carrer Escassany, després de l'ampliació dels beneficiaris. En aquest sentit, la regidora de Serveis Socials, Lluïsa Aliste, va explicar l'existència de dos nous usuaris i l'interès d'altres persones per anar a viure-hi.