La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages l'estudi de millora del pont de Valls de Torroella, que connecta els dos marges d'aquest nucli del municipi separat pel riu Cardener. L'estudi proposa les mesures necessàries per arranjar les patologies existents, especialment pel fet que els vianants disposen de voreres molt reduïdes, no permet el pas simultani de vehicles en doble sentit i els vehicles de grans dimensions necessiten tota la secció útil del pont per creuar-lo.

L'estudi inclou alternatives per adequar la mobilitat dels vianants possibilitant la segregació i ampliació de l'espai de vianants i bicicletes per a una major comoditat i seguretat. També s'inclou la proposta de construcció d'un pont nou amb dimensió suficient per permetre mantenir la mobilitat actual tot millorant la capacitat hidràulica en cas d'avingudes. D'acord amb l'estudi, el cost total de les actuacions previstes en el treball va des del 181.473 euros als 2.673.043, en funció de la proposta escollida.