La plataforma ecologista Montsalat ha enviat un escrit al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat en què demana que es requereixi a l'empresa ICL Ibéria que faci un cobriment del runam del Cogulló, com a condició indispensable perquè pugui admetre la proposta de construir un parc solar fotovoltaic al vessant sud. Proposta que, tal i com ha anat informant aquest diari, actualment es troba en fase d'avantprojecte. Un aïllament que, per a Montsalat, s'hauria de dur a terme «basant-se en tècniques de de clausura d'abocadors de residus perillosos», seguida «d'una restauració convencional de la vegetació arreu del runam, llevat de la cara sud, on s'instal·laria el camp solar fotovoltaic». La plataforma ecologista precisa que, perquè això fos possible, prèviament caldria que ICL presentés un nou programa de restauració «plantegi» aquesta «impermeabilització completa i efectiva» del runam.

Montsalat fa aquest requeriment partint de la base que, tal i com ja va explicar aquest diari, es mostra obert a la idea de la implantació del parc solar, sempre i quan es compleixin els compromisos de restauració a què obliga tant una sentència judicial com diferents ordres administratius, passant pel pla que hi ha establert (retirada del material) o pel que planteja (cobriment) «sempre i quan el compromís d'executar-lo fos ferm i en un termini breu, no en 50 anys». Montsalat fa aquest plantejament considerant que «és molt difícil donar credibilitat a l'afirmació que, després de 10 anys, les instal·lacions solars es retirarien per procedir a un buidat dels residus salins que no ha de donar cap benefici a l'empresa». La plataforma ecologista estima que, en realitat, «la vida útil esperada de les plaques fotovoltaiques actuals és molt més llarga, ben bé de 25-30 anys rendibles». En aquest sentit, incideix en què «s'apliquen terminis d'amortització llargs a les instal·lacions fotovoltaiques, sinó no serien prou rendibles». I encara hi afegeix que, al temps de vida útil estipulat, caldria afegir-hi prèviament «el temps destinat a la redacció del projecte definitiu, a la tramitació administrativa, al procés d'instal·lació del parc solar i a la realització de la nova línia elèctrica per la vall de Soldevila fins a la subestació de Sallent». Amb aquests càlculs, Montsalat tem que el parc solar fotovoltaic del Cogulló, «tal i com es planteja, endarreriria per a d'aquí 15, 20 o 25 anys més el buidat a l'engròs dels residus salins del Cogulló».

En aquest escrit enviat al departament de Territori i Sostenibilitat, Montsalat reitera que situats en aquest hipotètic escenari amb el runam del Cogulló impermeabilitzat, «tal com ho estan el de Vilafruns o l'abocador del Garraf, llavors sí la cara sud del runam del Cogulló seria un magnífic emplaçament per a un gran parc solar fotovoltaic». Però que aquest no seria admissible «sota l'escenari actual del runam del Cogulló obert a l'aire lliure, a mercè de la pluja i la humitat, i amb l'obligació de l'eliminació dels residus salins establerta per l'administració ambiental i reblada per sentències judicials».