L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha iniciat durant les darreres setmanes els treballs d'esporga de l'arbrat del municipi. El consistori actuarà fins a finals de febrer als carrers i zones verdes del municipi.

Tasca de manteniment

La poda es limita al manteniment i sanejament de les branques mortes dels arbres que es troben a la via pública i en espais de parcs i jardins, a la formació correcta i desenvolupament de l'arbre i a conduir el creixement per evitar afectacions a façanes i/o instal·lacions. Els operaris actuen per garantir la seguretat dels veïns i veïnes i dels béns que hi ha a la via pública. En aquells cassos en què l'arbrat conviu amb façanes, mobiliari urbà o altres infraestructures es fa una poda més intensiva.