Quan pràcticament retornava al seu cim, ha arribat la gran caiguda. El coronavirus, i més concretament la situació d'excepcionalitat generada per la pandèmia, ha suposat un cop directe al trànsit de l'autopista Terrassa-Manresa i ha trencat de ple sis anys pràcticament ininterromputs de creixement. Els diferents escenaris de restricció en la mobilitat territorial ha provocat que aquesta via de pagament registrés el 2020 una caiguda d'un terç de la circulació que va tenir l'any anterior, quan havia assolit la segona xifra més alta dels últims deu anys.

En concret, la C-16 va registrar el 2020 una mitjana diària de 12.726 vehicles a la barrera del Bages, distribuïts entre els 8.999 que de mitjana van passar per l'anomenat peatge troncal (és a dir, el central, que vol dir que els usuaris continuen el seu trajecte per l'autopista) i els 3.727 que van fer ús del lateral, és a dir, els vehicles que van sortir de la C-16 o hi van accedir en aquesta barrera i en qualsevol de les direccions. En xifres absolutes suposa un descens de 6.482 vehicles de mitjana al dia, és a dir, del 33,7%.

En aquestes dades hi ha un aspecte prou rellevant. I és que aquest descens tan marcat es concentra per complet en la barrera central, ja que en la lateral s'ha produït fins i tot un creixement, que a més és prou notable. Així, els vehicles que van sortir de la C-16 o hi van accedir en aquesta barrera van tenir un augment de mitjana diària de 895 vehicles, el que suposa pràcticament també un terç més (el 31,6%). En canvi, en el troncal la caiguda és del 45% (7.377 vehicles menys cada dia de mitjana).

El 2019 l'autopista va registrar un ínfim descens del 0,1%, però en tot cas consolidava l'augment que havia marcat al llarg de cinc anys i la seva aproximació cap a una xifra de referència, com són els 20.000 vehicles (el màxim que ha arribat a assolir aquesta carretera al llarg de tota la seva història).

El 2018 havia estat el cinquè any consecutiu que l'autopista Terrassa-Manresa havia crescut en volum de trànsit al peatge del Bages, amb una progressió més que notable que estava fent possible que recuperés el que havia perdut en sis anys de davallada contínua.

Des que el 2014 va començar a remuntar, en els tres exercicis posteriors els creixements sempre van estar per damunt del 5% en relació amb l'any precedent. Tot i el lleuger descens que hi ha hagut en el darrer exercici, entre el 2013, que va ser l'últim any del declivi (amb un total de 13.662 vehicles diaris), i el 2019 hi ha hagut un creixement de prop de 5.500 vehicles l'any, el que suposa un augment del 40%. El 2007 va fixar el que fins ara ha estat el seu rècord: 20.848 vehicles diaris.