El Consell Comarcal del Bages va gestionar ajuts en matèria d'habitatge per valor d'1,1 milions d'euros durant l'any passat. En concret, l'àrea d'Habitatge va tramitar prestacions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al pagament de lloguer, ajuts econòmics urgents i subvencions per minimitzar l'impacte de la covid 19. Del total d'ajuts tramitats, la xifra global d'ajuts favorables va ser de 768 que sumen un import total d'1.110.525 euros. El conseller de l'Àrea d'Habitatge del Consell Comarcal del Bages, Enric Forcada, apunta que "ajudar les persones a tenir accés a un habitatge digne és una de les prioritats del Consell Comarcal del Bages i volem posar en valor tota la feina feta durant el darrer any".

Pagament lloguer

Els ajuts al pagament de lloguer van permetre a les persones beneficiàries no haver de destinar més del 30% dels seus ingressos a l'habitatge. La gestió d'aquests ajuts per part del Consell Comarcal ha suposat el benefici a un total de nou persones majors de 65 anys i 87 nuclis familiars de persones grans. El volum més gran de subvencions gestionades va ser per al pagament de lloguer MITMA, amb més de 700 sol·licituds de les quals prop de 600 van ser favorables amb un import global de 829.000 euros.

Més prestacions

L'àrea d'Habitatge també va gestionar una quarantena d'ajuts per minimitzar l'impacte econòmic de la COVID-19 amb prestacions per pagar el lloguer entre els mesos d'abril a setembre per a persones afectades per la situació de pandèmia, de les quals es van beneficiar més de 40 unitats familiars. Finalment, també es van tramitar prestacions de caràcter urgent per a prop de 40 famílies per donar continuïtat al pagament del lloguer. Totes dues van suposar un ajut per a les famílies del territori amb un import global de 103.000 euros.