L'Ajuntament de Cardona obre la convocatòria d'un habitatge a la colònia Arquers, que respon a la voluntat de l'equip de govern de Cardona de facilitar l'accés a l'habitatge a un preu assequible a col·lectius que no en troben d'adaptat a les seves necessitats, ja sigui per un preu massa elevat o perquè no compleixen amb les condicions exigides per a ser habitables.

A finals de l'any passat ja es va fer una convocatòria i, en aquest cas, es destina a diferents col·lectius: joves de fins a 35 anys, persones amb baixos ingressos i famílies amb fills. La caseta de les colònies mineres té un lloguer mensual d'entre 200 i 250 euros, i es té en compte el nivell de renda per tal de fer l'adjudicació, que es fa a través d'un sorteig públic.

La presentació de sol·licituds es pot fer fins al 3 de març, i es poden presentar a l'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament de Cardona, sempre amb cita prèvia trucant al telèfon 93 869 10 00, amb tota la documentació necessària

Ajuts de lloguer i rehabilitació d'habitatge

A partir de la setmana vinent, s'obrirà la convocatòria anual dels ajuts de lloguer per a joves i nous empadronats, que aquest any s'ha ampliat de 12.000 a 15.000 euros la partida, així com dels ajuts de rehabilitació d'habitatge per posar a la borsa de l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament, on es compta amb una partida de fins a 12.000 euros.

Pel que fa a les prestacions de pagament de lloguer, en els dos casos (joves menors de 31 anys i nous empadronats) serà del 50% del lloguer mensual amb un màxim de 150 euros al mes si és casc antic i 100 euros si és fora del casc antic. La durada d'aquest ajut són 8 mesos.

Pel que fa als ajuts de rehabilitació es tracta d'una prestació per petites reformes en habitatges particulars, amb la condició de que el propietari després deixi el seu habitatge a la Borsa de Lloguer de l'Ajuntament. L'Ajut seria del 50% del pressupost de les obres amb un màxim de 3.000 euros per habitatge. S'ha de sol·licitar sempre llicència obres i han de ser obres posteriors a la sol·licitud de subvenció.