Súria ha iniciat aquest mes de febrer les obres de millora de la zona industrial Abadal, que s'integren dins el pla de renovació de polígons que s'està desenvolupant des del mes de novembre passat. D'aquesta manera, s'afegeixen a les altres actuacions ja en marxa al polígon de la Pobla Nord i a la zona industrial de Joncarets.

Les obres previstes a la zona industrial Abadal consisteixen en la millora del ferm de la calçada, la incorporació de barreres de protecció i la millora de l'enllumenat, i el termini d'execució previst serà d'unes tres setmanes.

El pla de millora de polígons és una iniciativa de l'Ajuntament de Súria, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Els seus objectius principals són la millora de l'accessibilitat, la mobilitat, l'estalvi energètic i les xarxes de serveis existents als polígons de la vila, amb un pressupost conjunt de 899.900 euros, aportats per la Diputació (59,35%), l'Ajuntament de Súria (26,68%), el PUOSC de la Generalitat (8,98%) i contribucions especials.