Fonollosa ha fet obres de millora del funcionament i adequació de la depuradora d'aigües residuals, i de seguretat i salubritat al dipòsit del Turell. Ara l'ACA es podrà fer càrrec de la insta·lació i del manteniment.