L'Ajuntament d'Artés portarà a terme al llarg d'aquest 2021 un programa d'inspecció d'habitatges buits amb què pretén tenir un cens exacte dels pisos que actualment estan desocupats i del seu estat de conservació per mirar de donar-los una sortida i alhora poder satisfer la demanda d'habitatge que hi ha al municipi, especialment entre el col·lectiu jove.

Ja fa temps que l'Ajuntament treballa amb la voluntat de facilitar l'accés dels veïns a habitatges del municipi tenint en compte l'estoc de pisos buits que hi ha. El primer pas va ser l'obertura d'una oficina local d'habitatge, i en paral·lel es van elaborar uns primers estudis orientatius sobre la quantitat d'estoc que hi ha, i ara es vol fer un pas més enllà, amb un cens més concret i detallat que permeti conèixer quina és la situació real dels habitatges, i a partir d'aquí dissenyar les estratègies que es considerin més oportunes per aconseguir mobilitzar els seus propietaris perquè posin aquests pisos a disposició, i decidir en quins casos l'Ajuntament pot arribar a intervenir-hi per revertir aquesta desocupació o altres situacions anòmales.

Tal com han apuntat fonts de l'Ajuntament, segons la normativa un habitatge es considera buit quan ha estat desocupat permanentment i sense causa justificada per un termini de més de dos anys. Per tal de determinar quins habitatges estan realment desocupats, l'estudi seguirà un protocol de detecció, comprovació, acreditació i posterior declaració de situació anòmala, seguint un procés administratiu en què es proposaran mesures de foment per aconseguir corregir la situació. Si cal, l'Ajuntament advertirà sobre la possibilitat d'imposar multes coercitives i d'iniciar un expedient sancionador, a banda d'aplicar les mesures fiscals del recàrrec del 50% en l'IBI.

N'hi pot haver el 20% de buits

El darrer estudi orientatiu elaborat el 2019 conjuntament amb la Diputació de Barcelona indica que a Artés hi hauria 555 habitatges buits segons el cens, la qual cosa suposa més del 20% del total, tenint en compte que al municipi hi ha 2.712 habitatges.

Tanmateix, l'estudi es va fer a partir de diversos indicadors (més enllà del vinculat al cens), que també poden ser orientatius de la quantitat de pisos buits que hi ha, com ara el consum d'aigua, que si és anormalment baix en un període de temps continuat pot ser un reflex que no s'hi viu. L'estudi en va identificar 64 entre el 2018 i el 2019. També 31 habitatges buits sense títol habilitat i propietat d'entitats financeres, i 142 de transmesos a persones jurídiques des de fa dos anys o més.