La regidoria d'Acció Social de l'Ajuntament de Santpedor ha treballat durant el 2020 en el programa Serveis Socials més a prop, adreçat a persones de més de 80 anys i que desenvolupa en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i la Fundació Desenvolupament Comunitari. La finalitat del programa és informar sobre els recursos socials i comunitaris que tenen a l'abast les persones de més de 80 anys del municipi i saber si hi ha alguna situació de dificultat o necessitat que pugui requerir de suport.

A Santpedor es van fer un centenar d'entrevistes entre febrer i març i de juliol a octubre del 2020, a càrrec dels professionals de la Fundació Desenvolupament Comunitari. Les entrevistes, amb visites al domicili, han servit per informar, orientar i assessorar sobre els serveis i recursos que les persones grans del municipi tenen a l'abast, així com per detectar possibles situacions de necessitat. La regidora d'Acció Social, Laura Tarradellas, assegura que "la participació és fonamental per ajudar-nos a planificar i dissenyar noves actuacions i a millorar els serveis que oferim i que poden beneficiar les persones grans".

Les visites s'utilitzen com a mesura preventiva, portant a terme una avaluació exhaustiva de la persona per ajudar-la a continuar vivint a casa seva el màxim de temps possible. De les 100 persones entrevistades aquest 2020, s'ha requerit una intervenció urgent, 41 intervencions a curt termini i 58 intervencions abans d'un any.