L'Ajuntament de Sant Mateu de Bages ha rebut de mans de la Diputació de Barcelona un estudi en què planteja les opcions tècniques de millora del pont de Valls de Torroella, que connecta els dos marges d'aquest nucli del municipi separat pel riu Cardener.

L'estudi proposa les mesures necessàries per arranjar les patologies existents, especialment pel fet que els vianants disposen en aquest pas de voreres molt reduïdes. A més, l'amplada actual del pont no permet el pas simultani de vehicles en doble sentit, i els vehicles de grans dimensions necessiten tota la secció útil del pont per creuar-lo.

L'estudi inclou alternatives per adequar la mobilitat dels vianants possibilitant la segregació i ampliació de l'espai destinat per a persones que hi passin a peu ioamb bicicleta, per generar una major comoditat i seguretat.

També s'inclou la proposta de construcció d'un pont nou que tingués la dimensió suficient per permetre mantenir la mobilitat actual tot millorant la capacitat hidràulica en cas d'avingudes. D'acord amb l'estudi que ha elaborat la Diputació de Barcelona, el cost total de les actuacions previstes en el treball va des del 181.473 euros als 2.673.043, en funció de la proposta escollida.