L'Ajuntament de Santpedor ha rebut dues consultes prèvies pels dos avantprojectes de parcs eòlics que es plantegen als termes d'Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix i Rajadell i que de manera col·lateral afectaran el municipi a través de la línia elèctrica d'evacuació, que ha de creuar gran part de la comarca d'oest a est cap a Calders, passant pel sud del municipi. El consistori ha emès un informe desfavorable al·legant que l'emplaçament suposaria «doblar la línia elèctrica que ja creua el terme i un impacte ambiental al Pla de Bages, travessant terrenys de protecció agrícola, agroforestal i ecològico-paisatgística».

El regidor d'Urbanisme i Medi ambient, Josep Illa, explica que la documentació de l'avantprojecte «no preveu en l'anàlisi d'alternatives la connexió a altres subestacions elèctriques més properes als parcs eòlics, fet que suposaria evitar aquesta nova línia», tot i que el promotor de l'avantprojecte exposa que es podria valorar si es donés el cas. A més de l'impacte paisatgístic inherent, l'Ajuntament al·lega que una altra línia elèctrica pot suposar un risc de xoc per a les aus, i segons el disseny dels suports un risc addicional d'electrocució, riscos que s'incrementen per la proximitat a l'espai protegit de l'aiguamoll de la Bòbila.

L'Ajuntament de Santpedor ha demanat a la Ponència d'Energies Renovables que valori si realment l'emplaçament és l'adequat expressant la preocupació de com afectarà el paisatge aquesta proposta, i que si l'avantprojecte es considera viable inclogui un nou traçat de la línia d'evacuació amb un menor impacte sobre el medi i el paisatge del Bages.

El Ple ordinari de març de l'Ajuntament de Santpedor també va informar de l'estat de les dues propostes de plantes solars fotovoltaiques en sòl no urbanitzable que afecten el municipi, a les quals es van presentar al·legacions que van comptar amb la unanimitat de tots els grups del Consistori. L'avantprojecte Bages I, situat al Coll de l'Om i Plans de Santa Anna, prop de la Sèquia, continua en estat de tramitació per part de la Ponència d'Energies Renovables, mentre que l'avantprojecte Bages II, que afectava els plans de Llussà i Pla de les abelles, ha estat considerat com a no viable.