La Ponència d'energies renovables de la Generalitat de Catalunya s'ha pronunciat sobre els projectes de parcs fotovoltaics Bages I i Bages II, que afecten sòl no urbanitzable dels termes de Santpedor, Sant Fruitós i Sallent, i a n'ha tombat un per complert i l'altre parcialment.

La Ponència ha resolt com a no viable l'avantprojecte Bages II, que afectava els plans de Llussà i Pla de Les Abelles, a 1km del nucli urbà de Santpedor. La planta proposada, de 25 MWp i amb una extensió de 39,3 hectàrees, afectava també els termes municipals de Sant Fruitós de Bages i Sallent.

L'avantprojecte Bages I, situat al Coll de l'Om i Plans de Santa Anna, prop de la Sèquia, ha estat considerat per la Ponència com a emplaçament viable, però exceptuant la totalitat de l'àmbit que afecta el terme municipal de Santpedor i una part de Sant Fruitós de Bages. La planta fotovoltaica proposada, situada a 1km al sud-oest del nucli de Santpedor, plantejava una extensió de 83,7 hectàrees i una potència de 40 MWp.

Per als dos avantprojectes de parcs solars fotovoltaics l'Ajuntament de Santpedor va emetre un informe desfavorable al·legant que l'emplaçament d'aquestes instal·lacions, en sòl no urbanitzable, podia comprometre els valors ambientals, paisatgístics i agrícoles del territori. En aquest sentit, tots els grups del Consistori van ratificar al Ple ordinari de gener les al·legacions presentades, expressant la preocupació unànime de l'afectació d'aquest tipus d'instal·lacions a l'entorn natural del municipi.

La Ponència d'Energies Renovables ja va desestimar fa uns dies dos parcs, en aquest cas eòlics, a Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix i Rajadell, on el terme municipal de Santpedor quedava afectat a través de la línia elèctrica d'evacuació que connectaria els parcs eòlics fins a la xarxa elèctrica de transport. En aquest sentit l'Ajuntament de Santpedor també va emetre un informe desfavorable al·legant que l'emplaçament suposaria doblar la línia elèctrica que ja creua el terme municipal i un impacte ambiental al Pla de Bages, travessant terrenys de protecció agrícola, agroforestal i ecològico-paisatgística.

El mes d'octubre del 2020, l'Ajuntament de Santpedor va acordar la suspensió de llicències en sòl no urbanitzable als efectes d'instal·lacions de parcs solars fotovoltaics o eòlics, iniciant simultàniament una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per establir una regulació i unes àrees específiques per a aquestes instal·lacions.

El regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Josep Illa, explica que "la Ponència d'energies renovables s'ha pronunciat també amb un advertiment exprés als promotors d'instal·lacions de parcs solars fotovoltaics i parcs eòlics pels resultats que es puguin derivar dels acords de suspensió de llicències i de procediment de modificació puntual del POUM, adoptats tant a Santpedor com a Sant Fruitós de Bages".