El conseller de Territori i Sostenibilitat en funcions, Damià Calvet, s'ha compromès "a treballar" amb ICL i l'Ajuntament de Sallent per fer viable la proposta de crear un parc solar al runam del CogullóDies després de fer-se públic que el projecte no superava els requisits de la Ponència d'Energies Renovables per ser incompatible amb el planejament vigent, Calvet ha qualificat el projecte de molt "interessant" i ha deixat clar que l'executiu treballarà "perquè sigui una realitat". "Catalunya ha de fer la transició energètica i no podem perdre l'oportunitat que hi hagi nous parcs eòlics i fotovoltaics al nostre país", ha dit. De la seva banda, ICL s'ha limitat a dir que, de moment, s'està estudiant la decisió de la Ponència.

El projecte 'Cogulló Solar Plant', preveia aprofitar la cara sud del dipòsit salí per instal—lar-hi set parcs amb una superfície de 12,5 hectàrees i una capacitat de producció continua de 30 megawatts. El cost d'execució del projecte, que preveia assumir íntegrament ICL Iberia, era d'uns 18 MEUR.

Segons la Ponència d'Energies Renovables, el projecte és incompatible amb l'article 102 del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) que estableix que en els sòls classificats com a no urbanitzables -com és el cas del runam- no es poden desenvolupar altres usos que els específicament permesos. També amb l'article 196 del POUM de Sallent, que determina que únicament s'admet la instal—lació en sòl no urbanitzable de sistemes de captació d'energia solar fotovoltaica en la qualificació de zona agrícola i "amb uns requisits que tampoc són els que es donen en el parc solar proposat".

Altres arguments que utilitza la Ponència és que, d'acord amb el Pla director urbanístic de l'activitat minera al Bages, el Cogulló es troba actualment en la fase 2 de reducció i restauració, per la qual cosa els usos i activitats admesos "han de tenir com a finalitat la retirada del runam salí".