L'Ajuntament de Santpedor va aprovar inicialment, en el ple celebrat aquest dimarts, la tercera modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).Un dels aspectes que contempla és la regulació de les plaques solars en teulades, segons la zona del poble i amb diferents paràmetres, amb la voluntat de «compatibilitzar el foment de les energies renovables amb el respecte pel paisatge urbà del municipi».

El POUM de Santpedor va entrar en vigor el desembre del 2013 i la tercera modificació puntual preveu, segons han explicat des del consistori, «corregir incoherències i ajustar normativament alguns aspectes per donar resposta a les demandes de la població en el context actual». En aquest sentit, contempla la regulació de les plaques solars en teulades. Segons la normativa establerta, al barri antic la instal·lació de panells fotovoltaics s'han d'ubicar respectant una separació de 60 cm «i no s'admet la seva instal·lació en terrats o cobertes planes ni en zones lliures d'edificació».

Entre altres accions, la modificació puntual també preveu homogeneïtzar la normativa de construcció de piscines i umbracles mòbils. La modificació del POUM es va aprovar inicialment amb 11 vots a favor (ERC, Junts per Santpedor, Progrés Municipal i Santpedor En Comú Podem) i 2 en contra (CUP).

D'altra banda, el ple de Santpedor va aprovar per unanimitat una moció de rebuig als projectes fotovoltaics i eòlics, presentada per la CUP i consensuada amb l'equip de govern. Tots els grups municipals amb representació al ple van subscriure la moció i van expressar la notable preocupació per als avantprojectes d'energies renovables en sòl no urbanitzable proposats els darrers mesos al municipi.

En aquest sentit, tots els grups estan d'acord en la necessitat de lluitar contra l'emergència climàtica però sense comprometre els valors ambientals, paisatgístics i agrícoles del territori. L'Ajuntament ha fet passos en aquesta direcció amb la suspensió de llicències durant un any, donant marge així per treballar durant aquest temps en la modificació del POUM i establir una regulació i unes àrees específiques per a aquestes instal·lacions.