El govern de Sallent (format pel grup municipal d'ERC) no tanca la porta a fer una modificació puntual del pla urbanístic municipal perquè el runam del Cogulló pugui acollir temporalment un camp fotovoltaic, sempre i quan es concretin i compleixin tres premisses essencials. D'un banda, que aquest projecte tingui una reversió directa i clara en el municipi, de manera que en pugui aprofitar la generació d'energia. De l'altra, que es garanteixi que tècnicament sigui un projecte viable, en el sentit que la instal·lació sigui amortitzable en uns 15 anys i es pugui retirar en aproximadament 25. I, en tercer lloc, que la presència d'aquest parc al vessant sud de la muntanya salina no entorpeixi em cap moment l'obligatorietat de desmuntar el runam, començant en paral·lel pels altres sectors del dipòsit.

Així ho ha expressat l'alcalde sallentí, Oriol Ribalta, després que la setmana passada (vegeu Regió7 de dissabte) es conegués el pronunciament que sobre aquest projecte ha fet la Ponència d'Energies Renovables de la Generalitat de Catalunya, que el considera no viable «per incompatibilitat amb el planejament urbanístic vigent».

Tal com ha anat informant aquest diari, el que planteja l'empresa ICL, i així ho va reflectir en un avantprojecte, és aprofitar temporalment una part de l'enorme runam del Cogulló per instal·lar un parc fotovoltaic a tota la cara sud, amb una superfície global de 12,5 hectàrees i una capacitat de producció contínua de 30 megawatts.

Ribalta ha explicat a Regió7 que, «des del principi, nosaltres hem tingut molt clar i hem posat al davant la normativa urbanística de Sallent, que deixa molt restringida la implantació de plaques solars. Es va fer un POUM sobretot per protegir les activitats agràries, i hi estem plenament d'acord». En concret, limita a 0,5 hectàrees la totalitat de la superfície d'un camp solar sense haver de necessitar una autorització explícita. Tanmateix, exposa que quan es planteja el projecte del camp solar al runam del Cogulló «hi veiem una oportunitat que considerem que podem estudiar. Certament, se'ns generen uns dubtes, que són, d'una banda, la possibilitat tècnica de posar aquestes plaques en un lloc tan especial com és un dipòsit salí; de l'altra, que el runam ha d'anar fora, tal com mana una sentència judicial. I els passos que es facin hi han d'anar encaminats. Però, al mateix temps, nosaltres hi veiem la possibilitat de poder-hi encabir aquest parc solar».

L'alcalde sallentí destaca que un aspecte «fonamental que nosaltres hem exposat a l'empresa des del primer moment és que creiem que hi ha d'haver unes compensacions importants al municipi de Sallent. Perquè una cosa és que amb aquesta energia generada es pugui assumir la totalitat de la despesa econòmica del que gasten els equipaments públics, i l'altra és que puguem muntar una empresa cooperativa o algun tipus d'ens a través de l'Ajuntament que permeti canalitzar aquesta energia, o una part, per treure'n un rendiment». Ribalta subratlla que «això és el llindar mínim que hem posat, i a partir d'aquí hem de caminar per veure com realment ho podem desenvolupar. Volem formar part del projecte des de l'inici i perquè realment reverteixi en la ciutadania de Sallent. Hem de trobar la fórmula per fer-ho, entenent que l'Ajuntament no hi inverteix, però que el poble ja hi posa un sacrifici històric, com és el runam».

Oriol Ribalta reitera que, malgrat el pronunciament de la ponència, segueixen «oberts» a valorar el projecte i, si és possible, a fer un canvi puntual urbanístic «perquè certament hi veiem una oportunitat, sempre que es compleixin els requisits que nosaltres plantegem. I perquè hi veiem una compatibilitat amb començar a desmuntar el runam, que és un objectiu irrenunciable».

El batlle sallentí també ha argumentat que «si estem a favor de promoure les energies renovables hem de trobar el lloc on posar-ho. Si a Sallent la nostra normativa i el posicionament de l'Ajuntament és el de protegir el sòl fèrtil, hem de trobar altres espais. I hem incentivat en la nostra normativa la instal·lació de plaques a les teulades, per exemple, de les empreses. Però tenim un runam que no és, en absolut, sòl agrari fèrtil i que és un espai on es genera una oportunitat d'instal·lar aquestes plaques solars, amb el benentès que volem participar de manera directa d'aquesta transició energètica. Hi veiem una oportunitat de retorn cap al municipi. I espero que hi puguem arribar amb el màxim consens amb les forces polítiques de Sallent».

El consistori espera que els propers mesos l'empresa aclareixi i concreti les demandes que ha posat sobre la taula, abans de fer cap pas en l'àmbit urbanístic.