La Diputació de Barcelona digitalitzarà el 35% dels aparells del servei de teleassistència durant els pròxims tres anys. A partir de l'1 de maig s'iniciarà un procés de modernització tecnològica amb l'objectiu de millorar l'atenció d'aquelles persones que tenen algun tipus de dependència. Paral·lelament, s'incorporaran 13 noves unitats mòbils, d'aquesta forma la flota passarà a disposar d'un total de 42 vehicles. També es posa en marxa la fase experimental d'un nou sistema de geolocalització que s'haurà d'acabar de definir amb els diferents ajuntaments, així com els Serveis Socials de cada municipi. A partir d'aquest any i fins al 2023 s'aniran substituint les terminals dels usuaris per unes de més avançades. Els canvis arribaran als 311 municipis de l'entorn de Barcelona que disposen d'aquest servei. El percentatge d'aparells digitalitzats serà limitat en un inici, tot i que l'objectiu és que pugui arribar al 100% en un futur. A les comarques de l'àrea de Regió7 hi ha prop de 9.000 persones usuàries d'aquest servei d'assistència que dispensa la diputació provincial. En concret, l'utilitzen 4.795 persones al Bages, 1.125 al Berguedà, 384 al Moianès i 2.459 a l'Anoia.

La diputada de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, Lluïsa Moret, destaca que les noves eines els permetran ser «més proactius» i que la progressiva digitalització s'anirà determinat per les característiques dels usuaris, per exemple, prioritzant els casos més vulnerables socialment i que requereixen un nivell de suport alt. «És una tecnologia complexa i s'han d'instal·lar els diferents terminals», assenyala Moret, que afegeix que «hem volgut ser prudents per no generar falses expectatives».

El servei l'oferirà l'empresa Televida Servicios Sociosanitarios amb la voluntat d'arribar a les 105.000 persones usuàries durant el període del contracte. El pressupost del servei per a aquests tres anys vinents és de 46,8 milions d'euros, dels quals la Diputació de Barcelona n'aportarà el 47%, i el 53% restant anirà a càrrec dels ajuntaments.

La digitalització permetrà obrir el servei a funcions com el monitoratge o la predicció de comportaments entre aquells usuaris més vulnerables, claus per a la detecció de riscos, així com disposar de noves possibilitats de comunicació. En aquesta línia, s'ampliarà la tecnologia complementària orientada a reforçar la detecció de riscos a la llar, com incendis o fuites de gas, i sobre la salut de la persona, amb dispositius funcionals per detectar una caiguda.

També es posaran detectors de presència, que es programen per activar una alerta en cas d'inactivitat en un període de temps. Per rebaixar la sobrecàrrega de les persones cuidadores s'implementarà un sistema de suport nocturn a través de la instal·lació de camins de llums per prevenir caigudes durant la nit, així com dispositius de detecció.

Alhora, s'incorporaran nous perfils professionals amb l'objectiu de donar resposta a un servei més especialitzat, accessible universalment i amb més suport als municipis. També hi ha novetats respecte a la teleassistència mòbil, que es complementarà amb més prestacions com la geolocalització. Hi haurà detectors de riscos fora de la llar pensats, sobretot, per a persones que viuen soles en entorns aïllats geogràficament i volen seguir fent activitats de forma autònoma.

També augmentarà la freqüència de visites. D'una visita anual es passarà a una de semestral, per a persones amb servei d'intensitat elevada, el que representa un increment de més de 5.000 visites per any.