Intentar vendre el patrimoni immobiliari que encara té a Barcelona i assumir directament l'obra, o cedir per concurs la construcció i la gestió a una entitat sense ànim de lucre perquè hi aporti el capital. Són les dues opcions que l'Ajuntament de Sallent té ara per ara sobre la taula per fer front als 3 milions d'euros que encara no té lligats dels 8 que li costarà la construcció de la futura residència. La intenció és iniciar-la a començament d'any, i per això l'Ajuntament s'ha abocat de ple a buscar la fórmula més ràpida i efectiva per aconseguir els diners que li falten, en consens amb tots els grups municipals.

Per ara, l'Ajuntament té reservats per a la residència uns 2 milions d'euros provinents d'una herència i de la venta d'un pis també heretat de Barcelona, i calcula que podria disposar d'un altre milió de romanent i d'un parell més del que es pugui generar de deute «dins d'unes mesures raonables perquè tenim una bona situació d'endeutament», apunta l'alcalde, Oriol Ribalta.

Per això l'Ajuntament centra ara els esforços a trobar els 3 milions que falten fins a arribar als 8 que es calcula que costarà l'obra. En aquest sentit, «estem treballant per intentar vendre a una administració» el patrimoni immobiliari de què encara disposa fruit de la mateixa herència, i amb el qual se'n podrien obtenir cap a 2 milions d'euros, ha apuntat Ribalta. Si fos possible, «i si a més aconseguíssim alguna subvenció d'administracions superiors, com a Ajuntament encara podríem fer una mica més d'esforç per acabar d'arribar a aquests 3 milions» i assumir directament l'obra, afegeix Ribalta, que també compta a poder-hi destinar, si calgués, una quantitat encara més elevada el 2022 perquè ja s'haurien afrontat projectes ara lligats a subvencions condicionades a realitzar les obres enguany.

Paral·lelament, i en consens amb els tres grups municipals, es treballa l'alternativa de treure l'obra a concurs, de convocatòria lliure però amb la idea que l'adjudicatària «pugui ser una organització sense ànim de lucre i el màxim de social possible», diu Ribalta, tal i com es faria constar en les bases, que també demanaran una subrogació de l'actual plantilla. És en aquest context que l'Ajuntament «s'està informant», i fa uns dies representants dels diversos grups municipals van visitar una residència a la Colònia Güell per conèixer la gestió que hi fa una cooperativa.

En aquest cas, i a diferència de l'altra opció en què l'Ajuntament assumiria la construcció de la residència (que duraria dos anys) i possiblement també la gestió (com a mínim d'entrada), l'alternativa del concurs passa perquè l'Ajuntament cedeixi el terreny de la Fàbrica Vella, però que sigui l'adjudicatària la que assumeixi l'obra i la gestió, «i per això volem treballar amb una organització sense ànim de lucre, perquè sabem que l'únic que hi hauria de benefici és l'amortització», diu Ribalta.