La Diputació de Barcelona ha realitzat el projecte bàsic i executiu de restauració de la imatge exterior de l’església parroquial de Sant Vicenç de Fals, al municipi de Fonollosa. L’església forma part del conjunt monumental de Fals, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), que inclou també l’edifici de la rectoria, una torre cilíndrica de l’antic castell medieval i una altra torre circular de defensa, situada a la vessant dreta de la riera de Fonollosa, separada dels elements anteriors per un barranc. El projecte ha estat lliurat aquest divendres pel diputat d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons, a l’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández.

El projecte preveu la restauració material i constructiva de les façanes de l’església, la consolidació dels revestiments exteriors originals i altres elements decoratius, escultòrics i ornamentals singulars. Alhora, també planteja la reparació, conservació i manteniment de les cobertes, d’acord amb els usos previstos en l’estudi previ redactat l’any 2012 pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL), amb una previsió d’actuacions per un valor de 200.000 euros.

Aquestes obres suposen un pas més en el procés de rehabilitació del conjunt monumental de Fals iniciat el 2018 amb la consolidació de la zona del cor de l’església, que ja estava apuntalada i perillava d’esfondrar-se. En una segona fase, que va finalitzar la passada tardor, es va fer una intervenció integral a tota la nau central i les capelles gòtica i fonda de l’església, de manera que es va adequar un ampli espai d’ús públic per a actes culturals i socials, i fins i tot per al lloguer d’esdeveniments privats.

A partir d’aquí encara quedarà pendent l’estabilització de la zona del campanar i de la sagristia, però en paral·lel, i tal com ja va esplicar aquest diari en el seu dia, s’ha pogut avançar en la proposta de museïtzació que culminarà tot el procés, i que ja disposa del projecte tècnic des de fa un parell de mesos. L’objectiu és convertir tot aquest espai en un centre divulgatiu sobre la història de les torres de defensa a Catalunya.

La intervenció que es fa ara dona continuïtat al projecte conjunt. En aquest sentit, el document elaborat per la Diputació vol ser un instrument tècnic i econòmic al servei de la propietat, a fi de garantir la correcta execució de les obres de restauració programades de la imatge exterior de l’església de Sant Vicenç de Fals. Al mateix temps, conservar, protegir i revitalitzar els valors documentals de l’edifici des dels punts de vista històric, arquitectònic, ambiental i paisatgístic, i com a l’element dinamitzador del conjunt arquitectònic i entorn de les Torres de Fals.