El Ple de l’Ajuntament de Navàs ha aprovat per unanimitat una moció presentada per tots els partits polítics amb representació (CUP, ERC, PSC i JunstxNavàs), en la qual se sol·licita al Departament d’Educació que compri, i no llogui, els edificis de l’Escola Diocesana que el curs 2022-2023 passaran a ser de titularitat pública. El text demana també una reforma dels edificis existents per solucionar les mancances estructurals i adaptar-los a les noves necessitats.

El mes de febrer passat el Departament d’Educació, la titularitat de l’Escola Diocesana de Navàs Fundació Privada i l’Ajuntament de Navàs va signar un preacord segons el qual el Col·legi Sant Josep i l’Escola Diocesana passaran a la xarxa pública a partir del curs 2022-2023. Aquesta situació comportarà l’increment de l’oferta educativa pública de Navàs i, per conseqüència, el municipi passarà a tenir única i exclusivament ensenyament públic. Per aquest motiu, el consistori argumenta que «ens trobem en una situació més que favorable per tal d’aconseguir un edifici en propietat on l’alumnat del nostre poble pugui desenvolupar les seves tasques escolars, i més tenint en compte que els darrers 10 anys les famílies que han apostat per una escolarització pública en la secundària dels seus fills i filles, ho han hagut de fer en mòduls prefabricats».

El text aprovat pel consistori assegura que «tenir un institut públic en un edifici en propietat ha estat i és una reivindicació constant al nostre municipi des del 1994, quan el Departament va tancar el col·legi de BUP Anna Soler i Daniel, de titularitat municipal, que estava situat a l’actual Escola de Música. És, a més, una causa per la que han lluitat tres generacions de mares i pares del nostre poble en diferents moments de la nostra història». El consistori argumenta també que des del curs 2011-2012, Navàs torna a tenir un institut-escola públic, tot i que es troba en mòduls prefabricats «que actualment pateixen la degradació dels anys». A més, assegura, els mòduls estan situats en un terreny cedit per una propietat privada, la concessió de la qual expira el 2024.

En la moció aprovada els grups municipals expliquen que des del 2011, els diferents equips de govern de l’Ajuntament de Navàs han negociat amb la direcció dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central la construcció d’un edifici nou. En aquest sentit, afirmen que «s’han exposat sobre la taula diferents fórmules, i des de l’Ajuntament sempre s’ha treballat per tal d’afavorir totes les demandes interposades pel Departament, com és ara la modificació del POUM per poder tenir un terreny adequat per a la construcció d’un nou edifici, o estudiar la viabilitat de construir un annex a l’actual Escola Sant Jordi». Aquestes negociacions es van aturar, per part del Departament, en el moment que la titularitat de l’Escola Diocesana de Navàs va sol·licitar el pas dels seus centres educatius a la titularitat pública.

Per tot plegat, els grups de la CUP, ERC, PSC i JuntsxNavàs ha acordat al ple municipal instar al Departament d’Educació que solucioni la problemàtica preexistent i es decideixi per la compra dels edificis, passant d’aquesta forma a ser de titularitat pública. Així, consideren que «s’acabaria així amb una reivindicació de més de 25 anys i consolidaria l’educació pública obligatòria i post-obligatòria al nostre municipi».

De la mateixa manera, també s’ha acordat demanar departament que en l’acord signat s’especifiqui clarament que, en cas que s’opti per un lloguer, aquest sigui amb opció de compra i que indistintament d’aquesta decisió, el curs 2022-2023, una vegada definida l’oferta educativa, els centres educatius que passen a ser de titularitat pública (Col·legi Sant Josep i Escola Diocesana) i l’actual edifici de primària de l’IE Sant Jordi «han de ser reformats per tal de solucionar algunes de les mancances estructurals que ara presenten a fi d’adaptar-los a les noves necessitats».