La tecnologia digital podria ajudar els professionals d’atenció primària a seguir l’evolució de les persones amb afeccions persistents després d’haver pasat la infecció per covid-19. Un projecte, impulsat per l’empresa americana Adhera Health amb la col·laboració de l’ICS Catalunya Central, l’Hospital Universitari Virgen de Macarena de Sevilla i la Universitat de Sevilla, entre d’altres, permet monitorar pacients amb covid-19 persistent a través de la informació subministrada per braçalets intel·ligents (wearables) i qüestionaris que els pacients proporcionen telemàticament sobre el seu estat de salut.

El control dels pacients es faria a través de braçalets intel·ligents (wearables) i qüestionaris que els pacients proporcionen telemàticament sobre el seu estat de salut. Els braçalets aportarien informació directa als professionals de l’atenció sanitària a la Catalunya central.

El giny també dona suport emocional i conductual als pacients, segons els experts, per tal que puguin adquirir pràctiques que els portin a tenir un estil de vida més saludable, i que aquesta situació incideixi en la millora del seu estat de salut.

D’aquesta manera, les eines tecnològiques permetran que els professionals sanitaris facin un seguiment dels pacients de forma completa i obtinguin alertes si la situació d’aquests pacients empitjora.

El cap de la Unitat de Recerca i Innovació de l’ICS a la Catalunya Central, Josep Vidal, adverteix que «gran part del diagnòstic i el tractament dels símptomes de pacients amb covid de llarga durada recaurà en l’atenció primària, que és on es té una visió més integral i holística del pacient. Per poder donar una atenció adequada, és necessari que l’atenció primària compti amb uns sistemes bons per seguir els pacients i els seus símptomes al llarg del temps».

Està previst que el projecte comenci a implementar-se el mes de setembre als equips del Servei d’Atenció Primària Bages-Berguedà.

Pioners en salut digital

L’empresa impulsora és l’americana Adhera Health, ubicada a Palo Alto, Califòrnia. Es tracta d’una empresa de salut digital pionera en l’aplicació Precision Digital Therapeutics i en una solució digital holística per donar suport a persones amb una malaltia crònica o més d’una.

El projecte, cofinançat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI) i la Corporació Tecnològica d’Andalusia (CTA), està liderat per Adhera Health i compta amb la col·laboració de l’Hospital Universitari Virgen de Macarena, la Universitat de Sevilla i l’Institut Català de la Salut a la Catalunya Central.