L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha aprovat una nova convocatòria per al curs escolar 2021-2022 amb la finalitat d’ajudar a les famílies en la compra dels llibres dels infants empadronats al municipi i que cursaran des de primer fins a sisè primària. Per poder fer front a aquests ajuts escolars l’Ajuntament destinarà més recursos econòmics a aquesta convocatòria, ampliant-la amb 11.000 euros més que en les anteriors.

Aquesta iniciativa neix de la voluntat del consistori d’ajudar totes aquelles famílies que presenten dificultats econòmiques a l’hora d’adquirir els llibres de text dels infants i així garantir el dret a l’educació igualitària. L’import de la subvenció podrà arribar fins al 90% del cost dels llibres del curs escolar de l’infant en funció dels ingressos de la unitat familiar. A més a més, en casos excepcionals i de necessitat econòmica, i a través del suport dels serveis socials municipals, l’ajuda podrà arribar fins al 98% del cost total.