La valoració estimada per reformar l’edifici Montserrat de Castellnou de Bages i adaptar-lo normativament perquè pugui tornar a obrir portes i oferir activitats de pública concurrència, puja a 1.575.025 euros.

És el resultat de l’estudi definitiu elaborat per un arquitecte extern que va encarregar l’Ajuntament a través d’una comissió amb representació de tots els grups municipals per decidir el futur d’aquest edifici, que durant anys va servir de casal del poble fins que el 2018 es va tancar al públic per seguretat, en base a un primer informe municipal que així ho aconsellava per les deficiències estructurals que presenta. Es preveu que la comissió faci ara una valoració conjunta, però ja d’entrada, l’alcalde, Domènec Òrrit, considera que la inversió que es proposa és «inassumible». 

Quan va tancar l’edifici fa tres anys, l’Ajuntament va prendre el compromís d’analitzar més profundament l’estat de l’immoble i determinar quant costaria condicionar-lo com a equipament públic sense cap risc per als usuaris. Tanmateix, es va voler deixar passar el mandat per donar més marge a l’Ajuntament actual per decidir què fa amb l’edifici segons un nou informe, extern, del qual ara s’han conegut els resultats. Es va constituir una comissió que integren l’alcalde, un representant de cada grup municipal, la secretària i l’arquitecte tècnic municipal, que va nomenar l’arquitecte extern encarregat de fer l’estudi.

«No ens ha sorprès»

Ha estat un treball «exhaustiu» de pràcticament mig any, i el resultat «no ens ha sorprès», apunta Òrrit, en el sentit que va en la línia del primer informe, en aquell cas municipal, a partir del qual en el seu dia es va decidir tancar el casal. «No és un edifici en ruïna, però la inversió que caldria és aquesta», sosté l’alcalde, i assegura que l’estudi «en cap cas ha anat a un escenari de màxims perquè no és ni un projecte executiu», sinó que «tan sols ens indica què s’hi hauria de fer perquè el que ja hi ha s’adapti a la normativa actual». 

De fet, el mateix informe conclou que per obtenir el valor real de la reforma caldria un projecte bàsic i executiu «que detalli totes i cadascuna de les actuacions necessàries», de manera que la valoració que ara es fa «és la mínima que es creu necessària», i això no inclou, per exemple, «canvis de distribució ni de mida de les diferents estances de l’edifici» o altres elements que podrien formar part del projecte «com l’adequació estètica de l’exterior, o els elements de mobiliari interior».

El sostre, tancaments i accessos

Segons Òrrit, les actuacions necessàries que assenyala l’informe afecten, entre altres, l’estructura poc ferma de la teulada, els tancaments, «que no compleixen la normativa», o la necessitat d’adaptar els accessos a les persones amb mobilitat reduïda.

Ara que ja es tenen els resultats, Òrrit confia que la comissió avalarà unànimement els motius que van portar al tancament de l’edifici, i a partir d’aquí, «que cada grup analitzi la situació i digui quina és la seva proposta per al poble». Sense més valoracions, l’alcalde apunta que 1,5 milions d’euros «és una inversió que aquest poble mai no ha assumit», entre altres coses tenint en compte les dimensions d’un Ajuntament com el de Castellnou, amb un pressupost anual d’1,3 milions d’euros i una capacitat d’inversió pròpia d’entre 80.000 i 100.000 euros l’any.  

Amb el tancament de l’edifici Montserrat ara fa tres anys, l’Ajuntament de Castellnou va adequar algunes estances del centre cívic per poder encabir les entitats que feien servir l’edifici com a casal per a les seves activitats.