Autema, la societat que explota l’autopista Terrassa-Manresa, ha presentat un recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional en el seu conflicte amb la Generalitat pels canvis introduïts fa sis anys en el sistema concessió. Ferrovial, l’empresa que controla la majoria dels actius de la concessionària, argumenta aquest nou pas en el camí judicial, ara davant el Constitucional, «per no haver-se presentat una qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea», explica la companyia en l’informe dels comptes de l’any passat.

D’aquesta manera, la concessionària intenta de nou que els tribunals li retornin les condicions que hi havia establertes abans del 2015, després que en aquest litigi ha tingut ja dos revés judicials. L’últim es va conèixer a principi d’aquest any, quan el Tribunal Suprem va tombar el recurs que Autema havia presentat contra la sentència dictada el 2019 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en què donava la raó a la Generalitat en el contenciós que tenia obert pel canvi en el sistema de computar els diners que aporta l’administració catalana pels descomptes aplicats.

El Suprem va considerar que l’empresa no havia aportat una justificació suficient, per la qual cosa considerava que l’apel·lació no era procedent i, per tant, avala la sentència precedent i, en conseqüència, el posicionament del Govern en la modificació que va introduir fa sis anys.

Per entendre l’origen d’aquest conflicte que ara Autema porta al Constitucional cal recordar que el contracte del programa inicial per la concessió i explotació de l’autopista establia que la Generalitat havia de pagar un tant per vehicle que passés per l’autopista segons una previsió de trànsit feta a l’inici que no s’havia complert pràcticament mai. Previsió que beneficiava de manera molt important els interessos d’Autema. Aquest acord no preveia situacions com ara la crisi econòmica, que va suposar una davallada de trànsit molt important, i la Generalitat va anar pagant fins al 2015 per una previsió de pas de vehicles que quedava molt per sobre de la realitat.

A partir del 2015, el Departament de Territori i Sostenibilitat va establir canvis en el règim de la concessió, i també en la política de descomptes per tal d’afavorir que el trànsit de la col·lapsada C-55 passés cap a la C-16. El sistema que hi havia abans d’introduir les modificacions era absolutament garantista i afavoria els interessos de l’empresa concessionària, que a través del pagament de grans quantitats compensatòries per part de l’administració es va garantir durant anys uns comptes de resultats extraordinàriament positius.

La situació per part de la Generalitat de Catalunya era absolutament a la inversa, perquè no només veia com la diferència entre el trànsit real i el trànsit pagat s’ampliava, sinó que a més a més va veure com l’Estat retirava la seva part de l’aportació a la compensació de les autopistes.

Autema havia interposat un recurs contra el Fecret 161/2015 de modificació de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l’explotació de l’autopista C-16 de Montserrat, Sant Cugat del Vallès-Terrassa-Manresa, i que després encara va ampliar un segon Decret 337/16, de modificació del primer.