L’Ajuntament de Navàs, a instància dels treballadors i treballadors de Correus del municipi, ha aprovat una moció per sol·licitar a la direcció de l’empresa pública que incrementi els efectius de la unitat de repartiment per garantir el servei al municipi. La manca del personal necessari, a causa que no es cobreixen baixes i vacances, està provocant retards importants en el repartiment de la correspondència a la localitat.

Els treballadors i treballadores de Correus a Navàs van presentar a principi de juny un escrit a l’Ajuntament, que ahir es va aprovar al ple en forma de moció presentada per tots els grups municipals, on denunciaven la manca del personal necessari a la unitat de repartiment per fer arribar degudament la correspondència als domicilis del poble. L’escrit constata que el motiu pel qual el veïnat del municipi, tant en l’àmbit urbà com en el rural, es quedi sense rebre la correspondència diàriament tal com estableix la llei «és degut a la falta de personal per la manca de contractació i de planificació en la cobertura de les baixes i vacances dels treballadors i treballadores de la unitat de repartiment».

Aquesta situació ha provocat que en l’actualitat hi hagi una plantilla «del tot insuficient per complir amb els objectius de qualitat que dicta la llei», tal com apunta la moció. A més, segons el text aprovat, aquesta situació es veu agreujada perquè en els darrers temps i en l’actualitat la direcció prioritza el repartiment de paquets de compres on-line per davant de les cartes, notificacions i els enviaments «que no consideren rentables». Això provoca, en algunes ocasions, la recepció fora de termini d’actes jurídics, mèdics i de qualsevol administració.

Per tot plegat, l’Ajuntament de Navàs s’ha fet seva la reclamació dels treballadors i va acordar en el ple celebrat ahir al vespre demanar a la direcció de Relacions Laborals de Correus que «proveeixi a la unitat de repartiment del municipi dels efectius necessaris per tal de garantir els drets del veïnat a un servei postal universal i de qualitat».