L’Ajuntament de Navàs, a petició del Departament d’Educació, ha aprovat la creació de la taula local de planificació educativa, l’òrgan que haurà de definir el futur mapa educatiu del municipi. La mesa es crearà formalment el 29 de setembre, quan celebrarà la primera reunió. D’aquesta manera, s’ha fet un primer pas per concretar l’oferta educativa que es derivarà de la integració dels centres públics i concertats del municipi, després de l’anunci, a principi d’any, que l’Escola Diocesana i el col·legi Sant Josep s’incorporaran a la xarxa pública després del curs vinent.

El febrer passat, l’aleshores conseller d’Educació, Josep Bargalló, va visitar els centres educatius de Navàs i va anunciar la necessitat de crear una taula local per planificar l’oferta educativa del municipi per al curs 2022-2023, que serà tota pública. Després del parèntesi provocat per les eleccions, el consistori ha posat fil a l’agulla i acaba d’aprovar la creació de la taula de planificació. Ara, es treballa en la seva configuració perquè el Departament d’Educació l’aprovi formalment el 29 de setembre.

La regidora d’Educació de l’Ajuntament de Navàs, Marta Manubens, destaca «la urgència i la necessitat» que tot el procés es posi en marxa per tenir-lo enllestit en el termini previst, tenint en compte que encara hi ha molts interrogants. En aquest sentit, i mentre es treballa en la configuració de la taula, el consistori ha demanat al Departament d’Educació que iniciï la negociació amb la fundació de l’Escola Diocesana de Navàs, propietat del Bisbat de Solsona, per concretar el lloguer o la compra dels equipaments dels centres concertats que passaran a ser públics. L’objectiu és que quan es constitueixi formalment la taula, el mes de setembre, «ja tinguem un acord tancat sobre el lloguer o compra», diu Manubens. Des de l’Ajuntament, sempre s’ha reclamat que s’aposti «per una compra, o si no un lloguer amb una compra final». Per això, «demanem que explorin totes les vies perquè sigui definitiu i no ens haguem de preocupar del tema en un futur», assegura.

La taula local de planificació està regida per un decret de la Generalitat i és integrada per l’alcalde i la direcció dels serveis territorials del Departament d’Educació, que n’exerceixen la presidència. També en formen part la regidora i el tècnic municipal d’educació, l’inspector o inspectora que presideixi la comissió de garanties d’admissió, la persona responsable de la planificació educativa i un tècnic o tècnica de planificació, en representació dels serveis territorials. També es pot acordar la participació de persones que hi puguin aportar coneixement.

Vinculada a la taula també hi ha prevista la creació d’una comissió de participació amb representants de la titularitat i les direccions dels centres concertats i públics, les famílies d’alumnes i representants sindicals del professorat. Segons Manubens, «la nostra intenció és que en formin part tots els partits polítics del poble perquè siguin partícips del que es digui i de totes les decisions que es prenguin».

La nova taula i la comissió tindran el repte d’integrar la formació dels dos centres de l’Escola Diocesana (l’EDN i el col·legi Sant Josep) amb la resta de centres educatius públics: l’Institut Escola Sant Jordi i la llar d’infants municipal Quitxalla. Així, el municipi disposarà d’una oferta formativa 100% pública en totes les etapes educatives.