Les escoles concertades de la regió central pronostiquen que les adhesions a la xarxa pública incrementaran durant els pròxims anys. Els directors consultats afirmen que la pandèmia ha agreujat el problema endèmic en matèria de finançament i apunten que cada vegada compten amb menys recursos per fer front a les necessitats creixents dels alumnes. Per aquest motiu, alguns centres de gestió privada conceben el canvi de model com l’única sortida per ser sostenibles a llarg termini.

A l’àmbit de Regió7, ja hi ha escoles que han iniciat els tràmits per fer efectiu el traspàs. Una d’elles és l’escola Joviat de Manresa, que preveu integrar-se al sistema d’educació pública de cara el curs 2022-23. «L’objectiu d’aquest canvi de model és que el projecte educatiu de la nostra escola continuï de cara al futur», afirma el seu director, Jordi Vilaseca. El pedagog remarca que «les necessitats de les famílies cada vegada són més creixents, fins al punt que moltes d’elles no poden fer front als pagaments. En aquest sentit, les concertades també fem una tasca social que sovint no es veu compensada amb més recursos».

La Sant Josep i la Diocesana són els dos centres concertats de Navàs que també es troben en plena negociació per adherir-se al sistema públic de cara l’any que ve. La representant titular dels dos centres, Fina Vendrell, explica que la decisió es va prendre «per mantenir el projecte educatiu al poble». La responsable critica que les escoles concertades viuen una «situació d’infrafinançament» des de fa anys i «això dificulta l’atenció a aquells alumnes que més ho necessiten». Amb tot, considera que el traspàs «serà molt positiu pel municipi, ja que guanyarà places públiques».

«Econòmicament, les concertades cada vegada tindran més dificultats per subsistir», posa en relleu la directora de l’Ateneu Igualadí, Bianca Mur. En el cas d’aquesta escola, el traspàs es va fer efectiu el curs passat. «El més complicat del canvi de model és calibrar el projecte educatiu de l’escola amb els requeriments del Departament. Aquest és el repte de l’equip directiu», remarca Mur.

Les bases que estableixen com ha de ser el traspàs d’un centre concertat a un de públic queden recollides en el decret que el departament va aprovar l’any 2019. Aquest garanteix que els treballadors del centre mantenen la seva plaça, però estableix que la persona que ostenta la direcció ha de pertànyer al cos de funcionaris.