L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha fet efectiva l’actualització del cadastre que ha portat a terme l’Oficina General del Cadastre de Barcelona, que datava de l’any 2008, i mantindrà en termes similars l’IBI de l’any vinent. La posada al dia dels valors cadastrals, que fins ara prenia de referència els que es van fixar en de l’època del boom immobiliari, es preveu que tindrà un impacte positiu entre els veïns i veïnes del municipi, ja que se situen globalment lleugerament a la baixa, en figures tributàries en matèria d’IRPF, impost del patrimoni i les plusvàlues municipals en els tràmits de compravenda o viudetat.

L’Ajuntament mantindrà en el mateix nivell d'enguany la recaptació global pel que fa a l’impost sobre els béns immobles aquest proper 2022. Segons fonts municipals, la majoria de rebuts es mantindran en quantitats similars, tot i que hi pot haver modificacions en alguns casos. El rebut mitjà continuarà fixat en 389 euros (la mitjana comarcal és de 410 euros). L’actualització dels valors cadastrals respecte 2008 no suposa canvis substancials pel que fa al valor dels habitatges, sinó que tindrà més impacte en el sòl industrial, i en aquest cas la modificació a la baixa és d’entre un 15% i un 18% de mitjana. L’Ajuntament considera necessari adaptar les valoracions a la situació real, "evitant el perjudici tributari i el tracte desigual que generen les actuals valoracions efectuades en època de boom immobiliari". 

El Cadastre de Barcelona comunica aquest mes de setembre els nous valors cadastrals a les propietats dels immobles del municipi. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet reforçarà l’atenció ciutadana per resoldre tots els dubtes i atendre les preguntes dels veïns i veïnes. L’OAC de l’Espai Impuls SVC centrarà a partir de dilluns totes les peticions d’informació en aquest sentit.