El govern de Sallent, format pel grup municipal d’ERC, manté que la proposta d’ICL d’instal·lar un camp fotovoltaic al vessant sud del runam del Cogulló és un projecte que pot ser positiu pel que suposa d’aposta per les energies renovables aprofitant un territori erm, i pels beneficis que pot aportar per al municipi, motiu pel qual veu de bon ull que Urbanisme hagi iniciat un procés de modificació del Pla Director de la Mineria per tal que els dipòsits salins puguin acollir aquest tipus d’instal·lacions. Un cop més, però, segons ha explicat l’alcalde republicà, Oriol Ribalta, el consistori ho supedita al fet que hi hagi més concreció del projecte, de la seva viabilitat i, sobretot, de com es faria compatible la presència i la rendibilitat d’aquest camp solar amb l’obligada restauració del runam, sobre el qual pesa una ordre judicial. De fet, segons el batlle sallentí, un element clau és que la tramitació d’aquesta modificació també ha d’incloure una modificació del pla de restauració del dipòsit, que detalli i garanteixi aquesta compatibilitat.

Ribalta ha exposat que «la nostra visió sobre el tema del parc solar és molt clara. Creiem que és bo que es pugui impulsar aquesta modificació. Per un motiu molt clar, perquè si aquest projecte pot arribar a tirar endavant, és incoherent que no ho valorem si ens omplim la boca d’ecologisme i de voler contribuir a l’eficiència energètica, però després som incapaços com a país de trobar els espais on posar-los».

L’alcalde ha subratllat que, a Sallent, «hem deixat molt clar des del primer moment que, en la línia d’evitar l’ocupació de sòl agrícola, estem apostant per posar plaques a les teulades. Per això, com a Ajuntament estem per sobre de la mitjana d’ajudes que destinem als ciutadans perquè n’instal·lin a casa seva. I és en aquest context veiem que la possibilitat d’instal·lar plaques al runam salí del Cogulló és una oportunitat clara».

El govern sallentí reitera que «nosaltres també mantenim molts dubtes oberts, a l’espera que hi hagi un projecte fefaent. Cal saber primer si realment és possible el muntatge d’aquestes plaques i fer-lo compatible amb la restauració del runam, i després veure com es pot obrir aquest projecte al territori», i en aquesta línia Ribalta assegura que «no tenim més informació més enllà de la primera proposta que es va conèixer i, tal com hem anat dient, en el moment que en tinguem més, el primer que farem és trobar-nos amb els grups municipals per buscar un acord».

Tot i aquests interrogants oberts, l’alcalde considera oportú que s’hagi iniciat el procediment de modificació. «El primer pas per poder-nos plantejar un parc solar aquí a Sallent, tenint en compte la nostra normativa, és precisament poder-lo fer», diu Ribalta, que afegeix que «això té uns temps que no són ràpids. Per això ens sembla correcte que s’iniciï aquest tràmit i que després es plantegi, amb el projecte ben concretat sobre la taula, si és viable o no. Nosaltres estem a l’expectativa, però sempre hem dit que mirem el projecte de bon ull, creiem que hem de trobar la manera perquè s’obri al territori, perquè generi beneficis a Sallent».

En aquest punt, subratlla que «cal que se’ns digui públicament com es restaurarà el runam havent-hi plaques solars. Aquest és un element essencial, hi va lligat. La modificació del pla director requerirà una modificació del pla de restauració, que ha d’especificar com es farà compatible, ja que hi ha una sentència que ordena aquesta retirada, i no es pot aprovar res que hi vagi en contra».

Oriol Ribalta reitera que la proposta encara està molt oberta «i està per concretar quins beneficis en podem obtenir com a municipi, per la qual cosa ara mateix hem de ser pacients i estar amatents per veure com evoluciona». I afegeix que, «al capdavall, hem de ser conscients d’una realitat: jo soc el primer que voldria que el runam salí no hi fos, però això sabem tots que és un procés llarg, de dècades. Per aquest motiu, una condició indispensable per a aquesta modificació del pla director urbanístic de la mineria és que vagi acompanyada d’una modificació també del pla de restauració del runam que garanteixi que el projecte de les plaques solars i la restauració del runam en els temps establerts són compatibles».