L'alzina grossa de Querol ha estat l'escenari aquest diumenge de la presentació del llibre Fonollosa. La historia. Una cinquantena de persones va assistir a l’acte, presentant per l’autor de l’obra, Ernest Molins Roca, i l’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández.

Publicat per Zenobita edicions per encàrrec de l’Ajuntament, el llibre recull la vida a pagès d’abans, el treball a la terra, el bestiar, les cerimònies religioses, les cures mitjançant oracions i conjurs, les cançons de segar i batre, la caça, i les festes populars a Fonollosa. 

També es recullen les fites del progrés del poble, com la construcció de la primera carretera, l’arribada de la llum, la fàbrica tèxtil, els capellans progressistes i els moviments de renovació, o la implantació de la maquinària agrícola que va transformar radicalment la pagesia.

Fonollosa, la història és el cinquè i darrer volum de la memòria dels pobles històrics del municipi de Fonollosa, amb el qual es clou aquesta col·lecció després de Fals, les cases (2009), Fals, la història (2016), Camps, les cases i la història (2018) i Fonollosa, les cases (2020), tots ells publicats per Zenobita Edicions.