La Fundació SHE-Fundació La Caixa, que lidera el cardiòleg Valentí Fuster, ja ha posat en marxa l’ambiciós projecte d’investigació centrat en la salut per al qual es necessitarà la participació de 2.300 persones, la meitat de Cardona i l’altra meitat de Sallent. L’objectiu és validar científicament que la intervenció en una comunitat –a través dels programes integrals que han estat dissenyats per Fuster– impacta de manera positiva en els hàbits de vida de la seva ciutadania, i s’aconsegueix, així, la millora de la salut i de la qualitat de vida, i la reducció del risc de tenir malalties cardiovasculars, primera causa de mort al món.

Ara s’ha fet un sorteig per triar els participants. En aquest sorteig del cens de cada població s’han seleccionat 2.300 persones dels dos municipis que tenen entre 12 i 85 anys. Ben aviat es començarà a enviar les cartes als domicilis dels seleccionats, on se’ls informarà que formen part del projecte i se’ls facilitarà un telèfon i un correu electrònic on contactar per acceptar participar en el projecte i comentar els passos següents. En el cas de la franja d’edat de 12 a 17 anys, a més a més, es posaran en contacte amb els centres educatius de Cardona i Sallent per informar-los.

Aquest projecte, que s’havia d’iniciar el segon trimestre del 2020, va quedar ajornat a l’abril del mateix any per la pandèmia de la covid-19, però ara es podrà engegar. Es basarà en les dades obtingudes de 1.150 veïns i veïnes de Cardona i 1.150 de Sallent, que permetran establir una comparativa d’evolució. Per seguir el rigor científic es fa una selecció aleatòria a partir del cens dels dos municipis per tal de trobar persones de totes les franges d’edat. Se’ls prendran mesures de pes, estatura, perímetre de la cintura, pressió arterial, colesterol, triglicèrids, glucosa en sang, força muscular, i dades d’hàbits d’alimentació, activitat física, son, consum de tabac i nivell d’estrès, uns mesuraments que s’aniran repetint al llarg de tot el projecte, que té una durada prevista de 10 anys.

Un cop fets els mesuraments, s’iniciaran els programes d’intervenció comunitària per a la millora de la salut, que seran diferents a Cardona i a Sallent. L’estudi pretén comprovar científicament l’impacte i l’eficàcia sobre la salut de les persones de l’estratègia que segueix la Fundació SHE.

Tal com es va detallar en els actes de presentació que es van dur a terme el mes de juliol passat, a efectes d’estudi científic Cardona es considera el que s’anomena població intervenció, mentre que Sallent serà població control. A Sallent, les persones que entrin en el programa rebran un informe de salut i tot un seguit de recomanacions per millorar-la. També disposaran del seguiment mèdic que oferirà l’equip de metges del projecte. A banda, tindran la possibilitat de seguir els programes de salut comunitària que ja hi ha en marxa al municipi.

A Cardona, les persones escollides també rebran un complet informe de salut i recomanacions per millorar-la. I disposaran del seguiment mèdic. La intervenció comunitària, però, serà diferent. Partirà de dos programes de la Fundació SHE, que ja s’han dut a terme a Cardona i a altres localitats de l’Estat espanyol, i dels quals ja s’ha pogut demostrar l’eficàcia en estudis anteriors. La comparativa entre les dues poblacions és bàsica per al resultat.

Dos programes a estudi

Els dos programes que es desenvoluparan a Cardona són el Programa Sí de Salut Integral –per a nens i adolescents de 3 a 16 anys– i el Programa Fifty-Fifty per a adults. Tots dos pretenen impactar en la població per propiciar un canvi de conducta en els hàbits de vida i reduir, així, el risc de tenir malalties cardiovasculars, primera causa de mort al món.

El Programa Fifty-fifty –a través de tallers teòrics i pràctics i de grups de suport– busca capacitar els participants per aconseguir i mantenir un estil de vida saludable a través d’una metodologia que incorpora de manera integral la salut cardiovascular individual i col·lectiva, la vida activa, l’alimentació saludable, el benestar emocional i la prevenció del consum de tabac i alcohol.

Pel que fa al Programa SÍ –que en els darrers 5 anys han seguit anualment una mitjana de 30.600 nens i nenes d’escoles de tot l’Estat espanyol–, se centra en la prevenció dels principals factors de risc de tenir malalties cardiovasculars (obesitat, sedentarisme i consum de tabac) mitjançant materials didàctics que permeten treballar de manera global i integral l’alimentació, el coneixement del cor i del cos, l’activitat física i la gestió de les emocions des de la primera infància.