El Departament de Territori de la Generalitat inicia aquesta setman Les obres de millora de les proteccions als talussos de l’aparcament del monestir de Montserrat, que tindrà una dura prevista de 8 setmanes i aniran a càrrec de l’empresa Inacces Geotècnica Vertical, SL.

Els treballs consisteixen en el reforç de les malles existents amb creuats de cable d’acer i la instal·lació de noves malles i ancoratges de barra d’acer. S’actuarà en un tram de 900 metres de longitud, amb un cost total d’uns 285.000 euros. Les obres s’emmarquen en el Pla per a la Mitigació del Risc Geològic a Montserrat, promogut pel Patronat de la Muntanya de Montserrat i sota la direcció tècnica de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Cal recordar que, per les seves característiques geològiques, el massís de Montserrat és un espai especialment sensible i procliu als episodis de despreniments i esllavissades.

Els treballs pretenen donar resposta a les ocorregudes en diversos punts de l’aparcament entre els anys 2018 i 2020. Els 900 metres s’han dividit en vuit trams i dues fases d’obra. Durant la primera fase, la que ara s’inicia, s’actuarà en els cinc primers trams, amb un cost de 144.000 euros. La següent fase, que abordarà altres tres trams, suposarà una inversió de 141.000 euros. Les obres permetran assolir una continuïtat en el tractament del talús; incrementar l’estabilitat de blocs rocosos o conjunts de blocs potencialment inestables, i millorar la seguretat de l’aparcament.