L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha iniciat els tràmits per a millorar el sanejament de les aigües residuals de Balsareny. El primer pas ha estat posar a licitació la redacció del projecte constructiu, amb un pressupost de 114.634 euros. Un cop adjudicat i signat el contracte, es disposarà d'un termini de nou mesos per redactar el projecte.

El municipi de Balsareny actualment disposa d’una depuradora biològica de suport fixe construïda l’any 1991 i amb una capacitat de tractament de 1.500 m3/dia, equivalent a una població de 9.375 habitants. La depuradora consta d’una sola línia de tractament. Per fer front a les necessitats i previsions futures, el projecte definirà si cal ampliar les instal·lacions actuals o bé dissenyar una nova depuradora amb un altre tipus de tractament de depuració. L'aigua depurada s'aporta al riu LLobregat.

Per altra banda, la parcel·la on està ubicada l’actual depuradora es troba parcialment dins de la zona de flux preferent del riu Llobregat, fet que obliga a que les noves instal·lacions, així com aquelles existents que es decideixin mantenir, es dissenyin perquè siguin compatibles amb aquesta casuística.

Els treballs per a millorar el sanejament de les aigües residuals de Balsareny estan inclosos en la planificació hidrològica actual (2016-21) i, segons el seu Programa de mesures, estan pressupostades en 1,4 milions d’euros, invertits per l’ACA.