Montserrat ja té constituït el nucli governant de la comunitat, després del procés de renovació que ha suposat l’elecció del nou abat. Manel Gasch ha posat la confiança per als càrrecs principals en Ignasi Fossas –un dels noms que també havien sonat com a possible relleu de Josep Maria Soler– i Bernat Juliol.

Bernat Julio és el nou prior | ARXIU/J. E.

En concret, Ignasi Fossas, fins ara prior, passa a ser majordom-administrador del monestir, càrrec que ja havia ocupat del 2005 al 2011, i que en els últims anys havia assumit l’ara nou abat. Des del dia 1 d’octubre del 2011 era el prior del monestir i des del 2019 n’és el mestre de novicis. És autor de diversos llibres i articles sobre litúrgia, espiritualitat i monaquisme. També havia estat portaveu del monestir, responsable de la infermeria i secretari de l’abat Soler, entre el 2000 i el 2005.

Aquest pas deixava buit el càrrec de prior, per al qual Manel Gash ha nomenat Bernat Juliol (Girona, 1978), que en els últims anys ha exercit de portaveu. És llicenciat en Dret i en Teologia dogmàtica. Va fer la professió solemne el 2011 i va ser ordenat sacerdot el 2017. Manté el càrrec de portaveu del monestir, però deixa el de sotsprefecte de l’Escolania i el relleva Xavier Caballé.

La figura del prior es considera el número 2 en càrrec al monestir. És la mà dreta de l’abat, persona de confiança i substitut seu quan s’escau. Porta directament el contacte amb els monjos (necessitats, absències, incidències...). El majordom/ecònom és l’administrador del monestir i, com a conseqüència d’aquesta responsabilitat, és l’enllaç de la comunitat amb les empreses de propietat gestionades per personal laic, algunes de les quals tenen un consell d’administració, com ara l’Agrícola Regional, l’Aeri de Montserrat, la Central de Reserves i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. També és el representant del monestir a la comissió executiva del Patronat de la Muntanya.