Sant Fruitós de Bages completarà l'esperada urbanització del polígon industrial de Santa Anna després que s'ha fet l'aprovació definitiva del projecte.

Aquest espai industrial del municipi, on operen actualment una quarantena d'empreses, no ha estat mai recepcionat pel consistori, ja que, per tal que es doni per finalitzada la seva urbanització, és necessària la realització de diverses obres pendents que ara es podran desencallar. Concretament s'han de realitzar millores en les xarxes de subministraments de sanejament, pluvials, aigua potable i xarxa elèctrica, algunes actuacions de pavimentació i la creació d'un nou accés a una de les parcel·les d'equipaments, tant per a vianants com per a trànsit rodat.

Pel consistori, la finalització de la urbanització d'aquest polígon es considera una obra prioritària, ja que disposar d'un polígon completament funcional suposarà una millora important tant per les empreses que actualment hi operen com per aquelles que s’hi vulguin implantar. Per tal de fer-ho possible s'ha aplicat un sistema de gestió de reparcel·lació en modalitat de cooperació, on el consistori pren la iniciativa d'assumit l'encàrrec de gestió de la seva urbanització i els propietaris faran front a les despeses corresponents.

Properament es farà la licitació i contractació de les obres, que s'executaran en un termini de nou mesos un cop s'hagin realitzat els tràmits previs necessaris, i suposaran una inversió, per part dels propietaris, d'1.194.400 euros.

Un cop finalitzada la urbanització d'aquest sector, l'Ajuntament podrà recepcionar els vials, les zones verdes i les parcel·les d'equipament, i, el més important de tot, aquelles que siguin privades podran assolir la condició de solar.

La finalització de la urbanització d'aquest espai industrial permetrà que les empreses que necessitin adaptar les seves activats disposin d'un polígon finalitzat i que puguin implantar-se noves inversions pel municipi.