L’Ajuntament de Sallent ha obert la convocatòria per a habitatge social amb la voluntat de facilitar l'accés a l'habitatge a un preu assequible a col·lectius que no en troben d'adaptat a les seves necessitats, ja sigui per un preu massa elevat o perquè no compleixen amb les condicions exigides per a ser habitables.

El consistori ha rehabilitat l’interior de tres pisos de l’edifici de Contramestres, al carrer Camp de la Bota, i d’un habitatge del carrer Verge de Fussimanya, ja que cap d’ells estava en condicions d’habitabilitat.

Per tenir la possibilitat de viure en aquests habitatges cal complir una sèrie de requisits. Així per exemple, dos dels habitatges estan destinats a famílies amb fills, un altre s’adjudicarà en funció dels ingressos, mentre que un d’ells està adreçat exclusivament a joves. Els preus de lloguer són de 250 euros mensuals per als pisos de l’edifici de Contramestres i de 150 euros per l’habitatge del carrer Verge de Fussimanya.

Des del 14 d’octubre i fins a l’11 de novembre, les persones que hi vulguin accedir poden consultar la convocatòria i presentar una sol·licitud a través de la web municipal (www.sallent.cat), i presencialment a l’Oficina Municipal d’Informació al Ciutadà de l’Ajuntament.