El consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha aprovat vuit convenis de millorar del sanejament de les aigües residuals del Bages, amb una inversió inicial propera als 4,6 milions d'euros.

Entre les accions a fer hi ha obres de millora i ampliacions de depuradores, la incorporació de depuradores al pla de sanejament de Catalunya, la redacció de projectes constructius i la de l'estudi per a la localització i l'eliminació d'aigües blanques al clavegueram.

Les actuacions també es faran a l'Alt Penedès, el Garraf, la Selva, l'Alt Camp i el Priorat. Els convenis se signaran pròximament amb els ens implicats.