L’Ajuntament de Navàs ha aprovat les ordenances fiscals per al 2022, de les que, segons ha explicat l’equip de govern, en destaca que es congelen com els darrers anys, i que se segueix bonificant les energies renovables. Concretament aquesta mesura es tradueix en una reducció del 50% del rebut de l’IBI per als béns immobles que tinguin instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic o d'altres tipus d’energia renovable. Pel que fa a l'ICIO (l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres), es bonificarà el 95% de l’import per a la realització de construccions, instal·lacions o obres que fomentin l’estalvi energètic o la utilització d'energies renovables per a l’autoconsum mitjançant l’escalfament d’aigua, la calefacció o la producció d’energia elèctrica, incloent l’energia solar, eòlica, geotèrmica o la biomassa. Per contra, s’aplica un augment del 0,78% a l’1,3% per a aquells immobles de característiques especials, com podrien ser construccions de centrals tèrmiques, peatges, camps solars fotovoltaics o aerogeneradors.

Les ordenances es van aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (CUP i ERC) i l’abstenció dels partits a l’oposició, PSC i JuntsxNavàs.

Una de les novetats, segons han destacat fonts de l’executiu, té com a objectiu la potenciació de l’accés a l’habitatge. Es bonificarà la quota de l’IBI a favor d’aquelles persones propietàries de pisos o cases que els aportin a la borsa de lloguer municipal o a altres programes municipals de foment de lloguer assequible. En concret, es bonificarà el 50% de l’IBI quan els habitatges romanguin en un d'aquests programes durant un període superior de 12 mesos, i el 26% de l’IBI quan ho facin durant un període d’entre 6 i 12 mesos.

En relació a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, els vehicles classificats com a «zero emissions» tindran una bonificació del 75% de la quota, mentre que els valorats com a «ECO» disposaran d'una bonificació del 50% de l’impost. Per contra, s’ha disminuït el percentatge de bonificació dels vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys, que passa de ser d’un 50% a un 25%.

Nou regidor de la CUP

En el ple va prendre possessió com a regidor David Terés Riba, de la CUP. Terés, de 25 anys i que anava de número 10 a la llista electoral de la CUP, assumirà les regidories de Cultura i Joventut, i pren possessió del càrrec després de la renúncia com a regidora per motius personals d’Anna Rubio. És graduat en Enginyeria de Sistemes TIC i actualment treballa en l’àmbit del monitoratge i reforç escolar. Participa activament en diferents entitats del poble, com als Escoltes, La Veu de Navàs o a l’Ateneu Popular La Feixa.