Sant Salvador de Guardiola ha finalitzat les obres de millora del polígon de Salelles, en el marc de la segona edició del Pla de Modernització de Polígons que impulsa la Diputació de Barcelona. Aquestes actuacions s’han de traduir en un guany en la mobilitat i l’eficiència energètica d’aquesta àrea industrial. Les millores beneficiaran 46 empreses del polígon, que ocupen un total de 615 persones treballadores.

En concret, les actuacions executades han estat la renovació de tot l’enllumenat públic (llumeneres tecnologia LED); i la instal·lació de semàfors amb polsador per a vianants, la millora de la pavimentació de la calçada (senyalització, adaptació passos de vianants) i l’habilitació d’una zona d’aparcament per a turismes, motocicles i bicicletes.El cost total del projecte de millora dels polígons de Sant Salvador de Guardiola ha estat de 224.234 euros, dels quals 190.599 han estat aportats per la Diputació (85%) i 33.635 (15%) pel consistori. En el marc del Pla de Modernització de Polígons d’Activitat Econòmica, la Diputació de Barcelona ha atorgat un total de 30 milions d’euros en dues edicions: a la primera, atorgada durant els mesos de maig i juny de 2018, van rebre subvenció 22 projectes, i a la segona, atorgada el mes de març de 2019, 27 projectes més. El Pla té l’objectiu de modernitzar els polígons en matèria d’infraestructures, serveis, promoció i actuacions innovadores.