Súria remodelarà tot l’espai de passeig de la plaça de Sant Joan en el seu tram entre aproximadament l’estació d’autobusos i l’entrada a les piscines. Es tracta d’una àrea d’esbarjo molt freqüentada i actualment molt malmesa per l’erosió que provoquen els grans plataners que hi ha, de manera que es vol arranjar tota la superfície i s’aprofitarà per renovar el mobiliari i la jardineria.

L’Ajuntament ja ha licitat els treballs per un import de prop de 78.000 euros, que podrien començar passat Reis perquè el passeig pugui estar del tot renovat cap a la primavera, segons ha apuntat el regidor d’Urbanisme, Miquel Àngel Montanyà. Així mateix, els serveis tècnics estudien la manera de tornar a posar en marxa la font «ni que sigui amb una actuació de mínims» per fer circular l’aigua per les cascades, que ja porta uns mesos aturada després d’una inundació que va danyar la sala de màquines, el sistema elèctric i la caldereria que hi ha sota el vas.

L’actuació en superfície al passeig preveu canviar al paviment dur per un de tou mitjançant la substitució de les rajoles actuals per sauló. També es renovarà part del mobiliari, especialment bancs, que s’havien fet malbé amb el pas del temps.

Millores al parc

Paral·lelament, l’Ajuntament treballa en un altre projecte de renovació de parcs infantils, entre els quals s’inclou el de la plaça de Sant Joan, on es preveu un arranjament dels dos laterals de la font, ara de terra o amb gespa en mal estat, mitjançant gespa artificial, mentre que s’ampliaran els jocs infantils del parc i es posaran taules de picnic.