L'Ajuntament de Santpedor obrirà de l’1 al 15 de desembre una convocatòria perquè persones i famílies del municipi que hagin vist reduïts els seus ingressos arran de la crisi sanitària de la covid-19 puguin sol·licitar ajudes directes per a subministraments bàsics, per lloguer o quotes hipotecàries, per deute de rendes de lloguer o per atendre situacions de risc de pèrdua l'habitatge habitual i permanent. El consistori destinarà a aquestes ajudes un total de 20.000 euros.

La regidora d’acció social, Laura Tarradellas, explica que “aquestes ajudes tenen com a objectiu ajudar a les persones i famílies que han vist reduïts els seus ingressos com a conseqüència de la covid-19 i així poder contribuir a reduir l’impacte socioeconòmic que pugui presentar cadascuna d’elles”.

Les ajudes es podran sol·licitar presencialment a l'Ajuntament o bé de manera telemàtica, a través de la web municipal. Seran d’un màxim de 500€ per a subministraments bàsics, que s’abonarà en un únic pagament segons la despesa acreditada dels mesos de juliol a desembre de 2021. Per al pagament de lloguer o quotes hipotecàries de la despesa acreditada dels mesos de juliol a desembre de 2021, les ajudes seran d'un màxim de 200€ mensuals fins a un màxim de 6 mesos. Les ajudes seran d'un màxim de 200€ mensuals i fins a un màxim de 12 mesos per a ajudes de deute de rendes de lloguer. Les ajudes també seran d'un màxim de 200€ mensuals fins a un màxim de 12 mesos (gener a desembre de 2021) per a atendre situacions de risc de pèrdua de l'habitatge habitual i permanent. 

Les persones beneficiàries de les ajudes hauran d’estar empadronades a Santpedor i ser titulars del contracte de subministrament, arrendament o hipoteca. La persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència no poden tenir cap habitatge en propietat, llevat de l'habitatge habitual i només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar. 

https://www.santpedor.cat/actualitat/noticies/lajuntament-obre-aquest-dimecres-la-convocatoria-per-accedir-als-ajuts-per-a-subministraments-basics-de-lloguer-i-quotes-hipotecaries.html