Meandre s'oposa a la requalificació dels camps de Mas Mollet i Camp dels Lledoners com a sòl urbanitzable que vol impulsar l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, a qui l'entitat ecologista ja ha demanat que es replantegi la proposta i, en tot cas, ha anunciat que presentarà un recurs de reposició en contra de la requalificació i a favor de preservar aquest entorn per l'interès natural i agrícola que considera que té.

L'Ajuntament de Sant Joan va aprovar en el darrer ple l'acord provisional de modificació puntual del POUM en aquests àmbits com a sòl urbanitzable programat, la qual cosa permetria ampliar el sòl industrial del municipi en aquest entorn, proper als polígons del Pla dels Vinyats I i II. Després del vistiplau de l'Ajuntament, ara aquest acord es troba en període d'al·legacions, i després ja passarà a mans de Territori.

Meandre recorda que la discussió sobre el futur d'aquests terrenys s'arrossega de fa temps. El maig del 2015, l'entitat va presentar al·legacions a favor de la preservació de la Plana agrícola de Mas Mollet i Camp de Lledoners després que el Ple de Sant Joan ja aprovés inicialment la modificació puntual del POUM en el sector Mas Mollet Q-Alis, Camp del Lledoner, amb una requalificació que comportava un increment de l’ocupació urbana de la plana agrícola existent al voltant dels masos històrics de Mas Mollet i del Mas de les Torres de Bages i la fragmentació dels espais lliures d’aquesta part "encara ben conservada de la plana agrícola del pla de Bages". Segons Meandre, els canvis proposats es contradeien amb les directrius i els principis rectors del desenvolupament territorial establerts a la Llei d’Urbanisme.

L'entitat considera que la requalificació "era i segueix sent del tot incoherent amb la voluntat de preservació de les planes agrícoles de la zona". El Pla director urbanístic del pla de Bages (PDU) ja delimitava i delimita avui els sòls en els quals es pretén incrementar el sòl industrial com a Espais agrícoles d’interès . Tanmateix, la modificació del POUM ara aprovada "comporta la reclassificació d’uns sòls qualificats de Zona d’especial protecció agrícola (clau 10c) en sòl urbanitzable industrial i es tracta de la delimitació de tot un nou sector industrial inconnex enmig dels terrenys agrícoles". Segons Meandre, "la proposta es pretenia i es pretén justificar per donar resposta a la demanda de sòl industrial del municipi i de la comarca, però ni el 2015 ni actualment hi ha una demanda no servida de sòl industrial al Bages". El 2015, Meandre ja va demanar que s'eliminés l'àmbit discontinu de sòl urbanitzable industrial delimitat amb el nom de Subsector Q-Alis, Camp del Lledoner ja que trencava la continuïtat, la dimensió, la unitat i els valors de la plana agrícola de Mas Mollet i les Torres de Bages, i va demanar "mesures que garantissin un entorn de protecció paisatgística del conjunt edificat, d'origen medieval de Mas Mollet, cor de l'àrea agrícola de la zona".

Sis anys després s'ha fet l'aprovació provisional d'una proposta que Meandre continua rebutjant. L'entitat qualifica de "decebedor que els Ajuntaments de la comarca no s’hagin posat mai d’acord en repartir se proporcionalment l’Impost d’activitats econòmiques (IAE). Fins ara, cada municipi ha defensat només els seus interessos, fet que ha provocat des de fa dècades que s’hagi anat malmeten inexorablement el territori, el paisatge i el potencial agrícola del Pla de Bages". Hi afegeix que "Sant Fruitós, amb un 60 per cent de polígons buits n’és el paradigma", i "per tot això demanem als Ajuntaments de tots els municipis del Pla de Bages que mancomunin serveis i gestionin l’IAE de forma proporcional a la població".