Meandre, la Delegació del Bages de la Institució Catalana d’Història Natural, Som Natura Pla de Bages i El Saüquer defensen la preservació dels àmbits del Mas Mollet i el Camp de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada davant la pretensió de requalificar-los «innecessàriament» com a sòl industrial. Segons les entitats ecologistes, «la requalificació afectaria part del mosaic agro-forestal del Pla de Bages i el senderisme del camí de Joncadella» i fan un crida als ajuntaments perquè apliquin una visió supramunicipal de la gestió del sòl industrial buit existent «amb l’objectiu de no depredar més la plana agrícola i forestal que queda».

L’Ajuntament de Sant Joan va aprovar en el darrer ple l’acord provisional de modificació puntual del POUM en aquests àmbits com a sòl urbanitzable programat, la qual cosa permetria ampliar el sòl industrial del municipi en aquest entorn, proper als polígons del Pla dels Vinyats I i II. Meandre ja es va mostrar contrària a aquesta requalificació i a favor de preservar aquest entorn per l’interès natural i agrícola que considera que té i va anunciar que presentaria un recurs en contra de l’ampliació.

Ara, l’entitat manresana, juntament amb la Delegació del Bages de la Institució Catalana d’Història Natural, Som Natura Pla de Bages i El Saüquer han fet pública la defensa conjunta per preservar aquesta zona. Segons argumenten les entitats ecologistes, «la modificació pretesa és contraria al Pla director urbanístic del Pla de Bages (PDU)#que preveu que aquests espais s’han de mantenir lliures de qualsevol transformació urbanística».

Les quatre associacions consideren «innecessari desenvolupar nou sòl industrial degut a l’excés d’oferta i manca de demanda» ja que asseguren que actualment el Pla de Bages disposa de sòl industrial qualificat i urbanitzat pendent d’edificació, de les mateixes característiques del nou sòl industrial que es planteja. «No cal anar més lluny que de l’adjacent Pla dels Vinyats per veure la desocupació de parcel·les existents», afirmen.

En aquesta línia, han anunciat que sol·licitaran entrevistes amb les alcaldies de Sant Joan, Sant Fruitós, Santpedor i Manresa per demanar «un acord modèlic de gestió supramunicipal del sòl industrial buit del Pla de Bages, amb un repartiment just i proporcional de la fiscalitat». Creuen que «no és just que els municipis que més han depredat el territori tinguin avantatges fiscals respecte d’aquells que no ho han fet». Asseguren que el seu objectiu «és la preservació del mosaic agrícola i forestal del Pla de Bages, del seu potencial agrícola, de la seva biodiversitat i del paisatge dels rodals de cada poble i ciutat».

Entre els arguments a l’hora d’oposar-se a la requalificació dels terrenys de Sant Joan consideren que el fet que existeixi el centre penitenciari de Lledoners «no justifica ocupar uns terrenys de valor connector que ja es van veure molt afectats per la ubicació de la presó» i que la requalificació «és incoherent amb la voluntat de preservació de les planes agrícoles de la zona expressada pel consistori de Sant Joan i pel conjunt d’entitats de la societat civil, després de l’intens debat territorial produït per la implantació en aquest indret del centre penitenciari».

En aquest sentit, apunten que «la confrontació social i política es va poder superar un cop acordada la voluntat de preservació de les planes agrícoles del nord-est del municipi i dels seus valors ecològics i paisatgístics. Incomprensiblement, ara el consens assolit per a la preservació desapareix per art de màgia».