L’Ajuntament de Súria s’ha dotat d’un protocol local per a l’abordatge integral de les violències masclistes al municipi. L’objectiu d’aquest document és definir les pautes d’un model d’intervenció coordinada per a totes les institucions i agents que hagin d’intervenir en aquestes situacions.

L’elaboració del protocol ha estat impulsada per les àrees municipals de Seguretat Ciutadana, Benestar Social, Sanitat, Igualtat, Solidaritat, Ocupació, Joventut i Esports, amb el suport de la Diputació de Barcelona. La redacció del document ha anat a càrrec d’un grup de treball format per responsables polítics i tècnics de l’Ajuntament, professionals especialitzats, representants de les direccions dels centres d’ensenyaments de la vila i dels Mossos d’Esquadra, tècnics del Consell Comarcal del Bages i de la Diputació de Barcelona.

Una comissió tècnica l’aplicarà

En el protocol aprovat a Súria s’especifica que el treball en xarxa «és fonamental per abordar la problemàtica de la violència masclista». En aquest sentit, es proposa la creació d’una comissió tècnica per aplicar-lo, desenvolupar-lo i compartir la informació necessària per a la prevenció dels casos, la valoració dels riscos que hi ha i l’atenció a les víctimes.

En l’escrit de presentació del document, l’alcalde, Albert Coberó, assenyala que el protocol recull «l’experiència dels equips professionals de l’Ajuntament de Súria, conjuntament amb la de professionals de la Diputació de Barcelona, en l’atenció d’aquestes problemàtiques». Per la seva banda, les regidores de Seguretat Ciutadana, Benestar Social, Sanitat i Solidaritat, Olga Tena, i de Joventut, Esports, Participació Ciutadana i Turisme, Montserrat Albacete, expliquen que aquesta iniciativa «ens ha d’ajudar a consolidar una millor coordinació entre tots els agents implicats en el municipi, com una eina viva per tal de poder seguir treballant i evolucionant» en l’atenció a la violència masclista com un fet «multiproblemàtic» que requereix un treball d’equip i consensuat.

Es podrà consultar per internet

El contingut del protocol per a l’abordatge integral de les violències masclistes serà traslladat als serveis i àrees municipals, al personal de la corporació i als agents externs implicats. També podrà ser consultat a través de la seu electrònica del web municipal. El protocol va ser aprovat per unanimitat en la sessió ordinària del ple municipal del mes de desembre passat.