L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha finalitzat les tasques de manteniment, neteja i conservació de la riera de Castellet i un tram del riu Llobregat en el marc de la convocatòria de Manteniment de lleres en trams urbans de l’Agència Catalana de l’Aigua. L’actuació a la riera de Castellet ha arranjat el tram comprès entre el gual ubicat davant l’empresa Montana Colors i la desembocadura al riu amb diferents treballs en què destaca l’eliminació i l’erradicació de la canya americana, una espècie invasora que s’estén molt fàcilment i desplaça les espècies autòctones dels ambients fluvials, provocant obturacions en cas d’avingudes, l’extracció dels sediments i la conservació de les espècies autòctones. Els treballs tenen un pressupost de 33.000 euros, 27.000 dels quals els aporta l’ACA.

 

Riu Llobregat

El consistori també ha actuat al marge esquerre del riu Llobregat donant continuïtat a l’actuació realitzada a finals de 2020, erradicant la canya americana i completant l’actuació amb una plantació final d’espècies arbòries i arbustives pròpies del bosc de ribera, per facilitar la recuperació d’aquest hàbitat i la qualitat ambiental de l’entorn. S’ha actuat en unes superfícies de prop de 8.000 metres quadrats i s’han plantat més de 500 arbustos i 120 arbres (verns i freixes) amb la voluntat d’afavorir el bosc de ribera i la biodiversitat de tot aquest espai. En aquest cas, l’actuació té un pressupost de 45.000 euros, 37.000 dels quals procedents de l’ACA.

 

Reforç de les tasques de manteniment

L’Ajuntament reforçarà les tasques de manteniment de la riera i de la llera del riu a través del nou contracte de jardineria municipal que permet la neteja i desbrossa de tot el tram de la riera un cop a l’any i el tram final cada sis mesos. Aquestes accions permetran garantir el bon estat de la riera, que juntament amb les tasques prèvies de neteja dels guals i dels passos inundables facilitaran un bon funcionament hidràulic i un equilibri amb el medi natural. A més, de cara a març i juny es farà una acció per evitar possibles rebrots de les canyes.

 

Les riberes dels cursos fluvials són zones fèrtils, riques i amb aigua dolça assimilable pels éssers vius, on s’estableixen els ecosistemes de ribera. Els boscos de ribera són molt importants perquè reporten una sèrie de beneficis tant per al mateix riu com per al desenvolupament d’activitats humanes: actuen com a filtre depurador millorant la qualitat química de l’aigua, exerceixen un important paper regulador de la temperatura (refugi de l’illa de calor urbana), estabilitzen els marges i eviten l’erosió i arrossegament de materials en cas d’avingudes, i esdevenen hàbitat i refugi de gran quantitat de fauna. I finalment, poden esdevenir espais de passeig i lleure, en equilibri amb la conservació ambiental de l’hàbitat.