La Diputació de Barcelona ha elaborat un estudi previ per a la instal·lació d’un ascensor per millorar l’accessibilitat al nucli del Poble Vell de Súria. El treball ha estat presentat aquest dimarts per la vicepresidenta segona, Carmela Fortuny, a l’alcalde surienc, Albert Coberó, en un acte celebrat a l’Ajuntament.

El principal objectiu de l’estudi, realitzat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, és proposar la ubicació d’un mitjà d’elevació mecànica que permeti connectar el poble Vell de Súria amb la resta de la vila, a través d’un recorregut per als vianants i d’accessibilitat universal, tenint en compte l’impacte urbà i visual de l’actuació, i també la seva viabilitat.

Des d’un punt de vista paisatgístic, l’actuació ha de considerar especialment l’impacte visual que implica la inserció d’un element de connexió vertical sobre el vessant, actualment buit, que cau des del Poble Vell cap el llit del riu.

El treball inclou l’estudi de totes les alternatives possibles de connexió amb el Poble Vell abans d’arribar a la solució que es considera més idònia. Com a conclusió proposa una connexió des del riu a través d’un ascensor ubicat al final del carrer Sant Jaume, obrint un espai públic generós de connexió, i una passera que uneixen un punt estratègic de la façana al riu, on arrenca el passeig fluvial, amb la portalada de Cardona del Poble Vell.

La ubicació de l’ascensor s’aprofita per resoldre l’accessibilitat al carrer de Sant Jaume, que està a un nivell superior al de la façana fluvial, i alhora amb el desnivell es genera un espai de graderies que pot afavorir usos esporàdics de petit format, amb vistes cap al riu. A la part alta, la passera condueix a l’esplanada de sota de la portalada de Cardona, i es reforça el passeig-mirador arran de muralla.

L’estudi té per finalitat esdevenir un instrument de gestió tècnic i econòmic, al servei del consistori que faciliti la presa de decisions quant a la programació i la previsió de les inversions de les actuacions de connectivitat entre el poble Vell i la resta de la vila.

El document analitza les actuals mancances de connectivitat, els diferents mecanismes i ubicacions de la nova connexió i planteja una solució justificada des dels criteris de connectivitat, accessibilitat, integració i viabilitat, amb algunes variants.

Actualment, la vila de Súria, amb una població de prop de 6.000 habitants, es troba repartida entre la part antiga que conforma el Poble Vell, situat dalt d’un turó i en una situació estratègica sobre el riu Cardener, i la resta de la població per on ha anat creixent els darrers anys, que ocupa la part baixa del riu connectada amb les vies principals. La condició elevada del poble Vell, malgrat les connexions existents, dificulta enormement la seva accessibilitat. Aquesta mateixa condició d’altura atorga al barri antic un fort caràcter iconogràfic que es contempla des de la façana del riu, al carrer Àngel Guimerà, des del qual es connecta el centre amb el barri de Sant Jaume i incorpora un passeig arran del Cardener.