L’Ajuntament de Súria té en projecte la construcció d’un ascensor exterior que tindria com a objectiu millorar l’accessibilitat a peu al sector del Poble Vell, situat a la part més alta del nucli urbà. La idea passa per connectar-lo amb el barri de Sant Jaume, situat més a pla del centre del poble i del riu, per salvar el desnivell que hi ha entre tots dos. De moment, el consistori disposa des d’ara d’un estudi previ redactat pels serveis tècnics de la Diputació de Barcelona, que n’analitza la viabilitat.

El principal objectiu de l’estudi, realitzat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, és proposar la ubicació d’un mitjà d’elevació mecànica que permeti connectar el Poble Vell de Súria amb la resta de la vila, a través d’un recorregut per als vianants i d’accessibilitat universal, tenint en compte l’impacte urbà i visual de l’actuació, i també la seva viabilitat.

Des d’un punt de vista paisatgístic, l’actuació ha de considerar especialment l’impacte visual que implica la ubicació d’un element de connexió vertical sobre el vessant, actualment buit, que cau des del Poble Vell cap al llit del riu. El treball inclou l’estudi de totes les alternatives possibles de connexió amb el Poble Vell abans d’arribar a la solució que es considera més idònia.

Connectar el riu amb el carrer Sant Jaume

Com a conclusió, proposa una connexió des del riu a través d’un ascensor ubicat al final del carrer de Sant Jaume, obrint un espai públic generós de connexió, i una passera que uneixi un punt estratègic de la façana al riu, on arrenca el passeig fluvial, amb la portalada de Cardona del Poble Vell.

La ubicació de l’ascensor s’aprofitaria per resoldre l’accessibilitat al carrer de Sant Jaume, que és a un nivell superior al de la façana fluvial, i alhora amb el desnivell es generaria un espai de graderies que pot afavorir usos esporàdics de petit format, amb vistes cap al riu. A la part alta, la passera conduiria a l’esplanada de sota de la portalada de Cardona, i es reforçaria el passeig-mirador arran de muralla.

L’estudi té per finalitat esdevenir un instrument de gestió tècnic i econòmic, al servei del consistori, que faciliti la presa de decisions quant a la programació i la previsió de les inversions de les actuacions de connectivitat entre el Poble Vell i la resta de la vila.

El document analitza les actuals mancances de connectivitat, els diferents mecanismes i ubicacions de la nova connexió i planteja una solució justificada des dels criteris de connectivitat, accessibilitat, integració i viabilitat, amb algunes variants.

La condició elevada del Poble Vell, malgrat les connexions existents, dificulta enormement la seva accessibilitat. Aquesta mateixa condició d’altura atorga al barri antic un fort caràcter iconogràfic que es contempla des de la façana del riu, al carrer Àngel Guimerà, des del qual es connecta el centre amb el barri de Sant Jaume i incorpora un passeig arran del Cardener.